Tái cấu trúc chiến lược thị trường và đầu tư

Tái cấu trúc chiến lược thị trường và đầu tư
 
Tái cấu trúc chiến lược thị trường và đầu tư là hoạch định lại các kênh phân phối sản phẩm hiện tại trên thị trường mới, từ kết quả thực tế đó, sử dụng phương pháp phân tích, dự báo nhằm đưa ra quyết định đầu tư ...
Để định hướng doanh nghiệp phát triển, cần quan tâm tới việc xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chiến lược kinh doanh giúp đạt được những mục tiêu dài hạn đã định ra của doanh nghiệp, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Các vấn đề của Tái cấu trúc chiến lược thị trường và đầu tư bao gồm :
 
1. Chiến lược phạm vi thị trường (Market - scope strategy)
2. Chiến lược địa lý thị trường (Market geography strategy)
3. Chiến lược thâm nhập thị trường (Market entry strategy)
4. lược đánh chiếm thị trường (Market commitment strategy)
5. Chiến lược cắt giảm thị trường (Market dilution strategy)
6. Chiến lược phát triển thị trường
7. Nhân tố quyết định lựa chọn chiến lược đầu tư
8. Chọn lựa chiến lược đầu tư
 
Chiến lược là định hướng và phạm vi của một tổ chức về dài hạn nhằm giành lợi thế cạnh tranh cho tổ chức thông qua việc định dạng các nguồn lực của nó trong môi trường thay đổi, để đáp ứng nhu cầu thị trường và thoả mãn mong đợi của các bên hữu quan....
Tái cấu trúc chiến lược đầu tư Tái cấu trúc chiến lược đầu tư
 
Để phát triển, doanh nghiệp cần phải có chiến lược đầu tư đúng đắn, có hiệu quả. Việc đầu tư không theo một chiến lược nào giống như việc tham gia một cuộc chiến mà không có "binh pháp" dẫn đường và có thể dẫn tới những thất bại không thể cứu vãn được.
>>chi tiết
Tái cấu trúc chiến lược thị trường Tái cấu trúc chiến lược thị trường

Chiến lược thị trường là cách mà doanh nghiệp thực hiện để đạt được những mục tiêu kinh doanh mà doanh nghiệp đã đề ra. Với tình hình kinh tế như hiện nay, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải có những chiến lược thị trường dành cho riêng mình. Doanh nghiệp cần có một cái nhìn tổng thể để có được một chiến lược thị trường phù hợp.
 
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan