Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông
 
Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc bất thường ...

 
Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc bất thường, ít nhất là mỗi năm họp một lần. Địa điểm họp đại hội cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.
 
Đại hội đồng cổ đông có quyền hạn quyết định các vấn đề liên quan đến sự phát triển, tồn tại của công ty như: thông qua các định hướng phát triển của công ty; quyết định tổ chức lại hoặc giải thể công ty; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị….
 
Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông được lập khi có quyết định triệu tập và phải lập xong chậm nhất ba mươi ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Đối với cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ cụ thể sẽ do Điều lệ công ty quy định.
 
Hiện nay, có nhiều rất nhiều công ty cổ phần có số lượng cổ đông rất lớn, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi loại hình sang công ty cổ phần. Vì vậy, vấn đề quy định quyền hạn, cách thức tổ chức các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông  … có thể gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc điều hành cả một bộ máy đồ sộ như vậy.
 
HSLAWS là văn phòng luật có lợi thế trong tư vấn về Doanh nghiệp, luôn thấu hiểu những khó khăn trong việc tổ chức, hoạt động của công ty cổ phần. Với môt đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn có kiến thức pháp luật chuyên sâu, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho quý khách hàng những giải pháp tối ưu nhất.
 
Nội dung các dịch vụ HSLAWS cung cấp về vấn đề Đại hội đồng cổ đông:
 
1. Tư vấn căn cứ pháp lý quy định về Đại hội đồng cổ đông;
 
2. Tư vấn quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông;
 
3. Tư vấn cách thức, thủ tục tổ chức triệu tập họp thường niên đại hội cổ đông;
 
4. Tư vấn các trường hợp triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông.
 
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666   
 
 

 
Các từ có liên quan đến bài viết:

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   VTCBYD
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan