Thủ tục thi hành bản án, quyết định của Toà án về vụ án hành chính - Hỏi và đáp

Kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định của Toà án Kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định của Toà án
Việc kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án được quy định tại Điều 315  Luật Tố tụng hành chính năm 2015 như sau.
>>chi tiết
Xử lý vi phạm trong thi hành án hành chính Xử lý vi phạm trong thi hành án hành chính
Khoản 1 Điều 314 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định việc xử lý vi phạm trong thi hành án hành chính, theo đó, bản án hành chính có hiệu lực pháp luật của Tòa án phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm chỉnh.
>>chi tiết
Quản lý nhà nước về thi hành án hành chính Quản lý nhà nước về thi hành án hành chính
Điều 313 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 có quy định về quản lý nhà nước về thi hành án hành chính như sau.
>>chi tiết
Trách nhiệm thực hiện yêu cầu thi hành án Trách nhiệm thực hiện yêu cầu thi hành án
Trách nhiệm thực hiện yêu cầu thi hành án theo quy định tại Điều 312 Luật Tố tụng Hành chính 2015 như sau.
>>chi tiết
Yêu cầu thi hành bản án, quyết định của Toà án Yêu cầu thi hành bản án, quyết định của Toà án
Điều 312 Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định về việc yêu cầu, quyết định buộc thi hành bản án, quyết định của Toà án.
>>chi tiết
Thi hành bản án, quyết định của Toà án Thi hành bản án, quyết định của Toà án
Việc thi hành bản án, quyết định của Toà án về vụ án hành chính được thực hiện theo quy định tại Điều 311 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 như sau.
>>chi tiết
Giải thích bản án, quyết định của Toà án Giải thích bản án, quyết định của Toà án
Việc giải thích bản án, quyết định của Tòa án được quy định tai Điều 310 Luật Tố tụng Hành chính 2015 như sau.
>>chi tiết
Những bản án, quyết định của Toà án về vụ án hành chính được thi hành Những bản án, quyết định của Toà án về vụ án hành chính được thi hành
Điều 241 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 đã quy định những bản án, quyết định của Toà án về vụ án hành chính được thi hành.
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan