Thủ tục tái thẩm - Hỏi và đáp

Thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm Thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm
Điều 284 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm là 01 năm, kể từ ngày người có quyền kháng nghị biết được căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm quy định tại Điều 284 của Luật này.
>>chi tiết
Người có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm Người có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm
Điều 283 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định về người có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm.
>>chi tiết
Thông báo và xác minh những tình tiết mới được phát hiện Thông báo và xác minh những tình tiết mới được phát hiện
Điều 282 Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định về việc thông báo và xác minh những tình tiết mới được phát hiện.
>>chi tiết
Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm
Điều 281 Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định về việc căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm.
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan