Thủ tục phúc thẩm - Hỏi và đáp

Gửi bản án, quyết định phúc thẩm Gửi bản án, quyết định phúc thẩm
Việc gửi bản án, quyết định phúc thẩm được thực hiện theo quy định tại Điều 244 Luật Tố tụng Hành chính 2015
>>chi tiết
Thủ tục phúc thẩm đối với quyết định của Toà án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị Thủ tục phúc thẩm đối với quyết định của Toà án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị
Điều 243 Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định về Thủ tục phúc thẩm đối với quyết định của Toà án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị.
>>chi tiết
Bản án phúc thẩm Bản án phúc thẩm
Điều 242 Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định về bản án phúc thẩm.
>>chi tiết
Thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm Thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm
Theo quy định tại Điều 241 Luật Tố tụng Hành chính 2015 Hội đồng xét xử phúc thẩm có thẩm quyền như sau.
>>chi tiết
Nghe lời trình bày của đương sự, Kiểm sát viên tại phiên toà phúc thẩm Nghe lời trình bày của đương sự, Kiểm sát viên tại phiên toà phúc thẩm
Điều 237 Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định về việc nghe lời trình bày của đương sự, Kiểm sát viên tại phiên toà phúc thẩm.
>>chi tiết
Người khởi kiện rút đơn khởi kiện trước khi mở phiên toà hoặc tại phiên toà phúc thẩm Người khởi kiện rút đơn khởi kiện trước khi mở phiên toà hoặc tại phiên toà phúc thẩm
Điều 234 Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định về người khởi kiện rút đơn khởi kiện trước khi mở phiên toà hoặc tại phiên toà phúc thẩm.
>>chi tiết
Thủ tục xét xử phúc thẩm Thủ tục xét xử phúc thẩm
Điều 233  Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định về trình tự, thủ tục xét xử phúc thẩm như sau.
>>chi tiết
Hoãn phiên toà phúc thẩm Hoãn phiên toà phúc thẩm
Quyết định hoãn phiên tòa của tòa phúc thẩm trong trường hợp này là đúng với quy định tại khoản 1 Điều 232 Luật Tố tụng hành chính năm 2015.
>>chi tiết
Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án
Căn cứ vào khoản 1 Điều 229 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 thì tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án trong các trường hợp sau đây.
>>chi tiết
Các trường hợp Hội đồng xét xử phúc thẩm không phải mở phiên toà, không phải triệu tập đương sự Các trường hợp Hội đồng xét xử phúc thẩm không phải mở phiên toà, không phải triệu tập đương sự
Điều 226 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định về các trường hợp Hội đồng xét xử phúc thẩm không phải mở phiên toà, không phải triệu tập đương sự.
>>chi tiết
Sự có mặt của Kiểm sát viên Sự có mặt của Kiểm sát viên
Điều 224 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định về sự có mặt của Kiểm sát viên.
>>chi tiết
Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm
Điều 221 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm như sau.
>>chi tiết
Bổ sung chứng cứ mới Bổ sung chứng cứ mới
Việc bổ sung chứng cứ mới ở giai đoạn phúc thẩm được quy định tại Điều 219 Luật Tố tụng hành chính năm 2015, như sau.
>>chi tiết
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan