Thủ tục giám đốc thẩm - Hỏi và đáp

Quyết định giám đốc thẩm Quyết định giám đốc thẩm
Theo quy định tại Điều 277 Luật Tố tụng Hành chính 2015, Quyết định giám đốc thẩm phải có các nội dung sau đây.
>>chi tiết
Hủy bản án, quyết định của Toà án đã giải quyết vụ án và đình chỉ việc giải quyết vụ án Hủy bản án, quyết định của Toà án đã giải quyết vụ án và đình chỉ việc giải quyết vụ án
Điều 275 Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định về việc hủy bản án, quyết định của Toà án đã giải quyết vụ án và đình chỉ việc giải quyết vụ án.
>>chi tiết
Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị để xét xử sơ thẩm lại hoặc xét xử phúc thẩm lại Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị để xét xử sơ thẩm lại hoặc xét xử phúc thẩm lại
Điều 274 Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định về việc Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị để xét xử sơ thẩm lại hoặc xét xử phúc thẩm lại.
>>chi tiết
Thẩm quyền của Hội đồng giám đốc thẩm Thẩm quyền của Hội đồng giám đốc thẩm
Theo quy định tại Điều 272 Luật Tố tụng Hành chính 2015, Hội đồng giám đốc thẩm có thẩm quyền như sau.
>>chi tiết
Quy định của pháp luật về phạm vi giám đốc thẩm Quy định của pháp luật về phạm vi giám đốc thẩm
Theo quy định tại Điều 271 Luật Tố tụng Hành chính 2015, Hội đồng giám đốc thẩm chỉ xem xét phần quyết định của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị hoặc có liên quan đến việc xem xét nội dung kháng nghị.
>>chi tiết
Thủ tục phiên tòa giám đốc thẩm được pháp luật quy định ra sao ? Thủ tục phiên tòa giám đốc thẩm được pháp luật quy định ra sao ?
Theo quy định tại Điều 270 Luật Tố tụng Hành chính 2015, thủ tục phiên toà giám đốc thẩm được thực hiện như sau: Sau khi Chủ toạ phiên toà khai mạc phiên toà, một thành viên...
 
>>chi tiết
Chuẩn bị phiên toà giám đốc thẩm Chuẩn bị phiên toà giám đốc thẩm
Theo quy định tại Điều 269 Luật Tố tụng Hành chính 2015, trước khi mở phiên tòa giám đốc thẩm, Chánh án Toà án, Chánh toà Toà hành chính Toà án nhân dân tối cao phân công một Thẩm phán làm bản thuyết trình về vụ án tại phiên toà.
>>chi tiết
Những người tham gia phiên toà giám đốc thẩm Những người tham gia phiên toà giám đốc thẩm
Điều 267 Luật Tố tụng Hành chính 2015, quy định về những người tham gia phiên toà giám đốc thẩm.
>>chi tiết
Quy định của pháp luật về thẩm quyền giám đốc thẩm Quy định của pháp luật về thẩm quyền giám đốc thẩm
Điều 266 Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định về quy định của pháp luật về thẩm quyền giám đốc thẩm.
>>chi tiết
Thành phần Hội đồng giám đốc thẩm Thành phần Hội đồng giám đốc thẩm
Điều 266 Luật Tố tụng Hành chinh 2015 quy định về thành phần Hội đồng giám đốc thẩm.
>>chi tiết
Thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị Thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị
Điều 265 Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định về việc thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị.
>>chi tiết
Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm
Điều 262 Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định về quyết định kháng nghị giám đốc thẩm.
>>chi tiết
Hoãn, tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật Hoãn, tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật
Điều 261 Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định về việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.
>>chi tiết
Phát hiện bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm Phát hiện bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm
Điều 256 Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định về việc phát hiện bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm.
>>chi tiết
Người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm Người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm
Điều 260 Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định về người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.
>>chi tiết
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan