Thủ tục giải quyết khiếu kiện về danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân - Hỏi và đáp

Hiệu lực của bản án, quyết định đình chỉ vụ án của Toà án Hiệu lực của bản án, quyết định đình chỉ vụ án của Toà án
Điều 202 Luật Tố tụng Hành chính 2015 có quy định về hiệu lực của bản án, quyết định đình chỉ vụ án đối với khiếu kiện về danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân như sau.
>>chi tiết
Thời hạn giải quyết vụ án Thời hạn giải quyết vụ án
Điều 199 Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định về thời hạn giải quyết vụ án.
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan