Thẩm quyền của Tòa án trong tố tụng hành chính - Hỏi và đáp

Việc nhập hoặc tách vụ án hành chính được pháp luật tố tụng hành chính quy định như thế nào ? Việc nhập hoặc tách vụ án hành chính được pháp luật tố tụng hành chính quy định như thế nào ?
Việc nhập hoặc tách vụ án hành chính là vấn đề mới được bổ sung trong Luật Tố tụng hành chính, cụ thể tại Điều 35 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định: Toà án có thể nhập hai...
 
>>chi tiết
Quy định của pháp luật về trường hợp chuyển vụ án cho Toà án khác, giải quyết tranh chấp về thẩm quyền ? Quy định của pháp luật về trường hợp chuyển vụ án cho Toà án khác, giải quyết tranh chấp về thẩm quyền ?
Việc chuyển vụ án cho Toà án khác, giải quyết tranh chấp về thẩm quyền được quy định cụ thể tại Điều 34 Luật Tố tụng hành chính 2015: Trước khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử...
 
>>chi tiết
Quy định của pháp luật về việc xác định thẩm quyền trong trường hợp vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn khởi kiện ? Quy định của pháp luật về việc xác định thẩm quyền trong trường hợp vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn khởi kiện ?
Việc xác định thẩm quyền trong trường hợp vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn khởi kiện được quy định tại Điều 33 Luật Tố tụng hành chính năm 2015: Trường hợp người ...
 
>>chi tiết
Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện ? Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện ?
Theo quy định tại Điều 32 Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Toà án cấp tỉnh) giải quyết theo...
 
>>chi tiết
Thẩm quyền của Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ? Thẩm quyền của Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ?
Theo quy định tại Điều 31 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 về thẩm quyền của Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Toà án nhân dân huyện, quận...
 
>>chi tiết
Xin cho biết những khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án ? Xin cho biết những khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án ?
Theo Điều 79 Luật Cán bộ công chức năm 2008 (có hiệu lực pháp luật từ ngày 01/01/2010) có nhiều hình thức kỷ luật đối với công chức như khiển trách, cảnh cáo...
 
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan