Phiên toà sơ thẩm - Hỏi và đáp

Sửa chữa, bổ sung bản án, quyết định của Toà án Sửa chữa, bổ sung bản án, quyết định của Toà án
Điều 197 Luật Tố tụng hành chính quy định về việc sửa chữa, bổ sung bản án, quyết định của Toà án.
>>chi tiết
Cấp, gửi trích lục bản án, bản án Cấp, gửi trích lục bản án, bản án
Điều 196 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định việc cấp, gửi trích lục bản án, bản án.
>>chi tiết
Quy định về bản án sơ thẩm Quy định về bản án sơ thẩm
Điều 194 Luật Tố tụng hành chính quy định về bản án sơ thẩm.
>>chi tiết
Thẩm quyền của Hội đồng xét xử Thẩm quyền của Hội đồng xét xử
Căn cứ vào Điều 193 Luật Tố tụng hành chính thì Hội đồng xét xử có quyền xem xét tính hợp pháp của quyết định hành chính do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành.
>>chi tiết
Quy định về việc phát biểu của Kiểm sát viên Quy định về việc phát biểu của Kiểm sát viên
Kiểm sát viên thực hiện phát biểu theo quy định tại Điều 190 Luật Tố tụng hành chính. Cụ thể như sau.
>>chi tiết
Phát biểu khi tranh luận và đối đáp Phát biểu khi tranh luận và đối đáp
Điều 189 Luật Tố tụng hành chính quy định về việc phát biểu khi tranh luận và đối đáp.
>>chi tiết
Hỏi người giám định Hỏi người giám định
Theo quy định tại Điều 185 Luật Tố tụng hành chính thì việc hỏi người giám định và việc giải quyết yêu cầu giám định lại của đương sự được thực hiện như sau.
>>chi tiết
Công bố các tài liệu của vụ án Công bố các tài liệu của vụ án
Điều 182 Luật Tố tụng hành chính quy định Hội đồng xét xử công bố các tài liệu của vụ án nếu người tham gia tố tụng không có mặt tại phiên toà mà trong giai đoạn chuẩn bị xét xử đã có lời khai của họ.
>>chi tiết
Hỏi người làm chứng Hỏi người làm chứng
Việc hỏi người làm chứng được thực hiện theo quy định tại Điều 181 Luật Tố tụng hành chính.
>>chi tiết
Hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
Điều 180 Luật Tố tụng hành chính quy định về việc hỏi người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
>>chi tiết
Hỏi người bị kiện Hỏi người bị kiện
Theo quy định tại Điều 179 Luật Tố tụng hành chính thì việc hỏi người bị kiện được thực hiện như sau.
>>chi tiết
Hỏi người khởi kiện Hỏi người khởi kiện
Việc hỏi người khởi kiện được thực hiện theo quy định tại Điều 178 Luật Tố tụng hành chính.
>>chi tiết
Quy định về việc hỏi tại phiên tòa Quy định về việc hỏi tại phiên tòa
 Điều 177 Luật Tố tụng hành chính quy định việc hỏi tại phiên toà.
>>chi tiết
Hỏi đương sự về việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu Hỏi đương sự về việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu
Điều 172 Luật Tố tụng hành chính quy định việc hỏi đương sự về việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu.
>>chi tiết
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan