Khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính - Hỏi và đáp

Trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo Trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo
Điều 342 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định về trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo.
>>chi tiết
Thẩm quyền và thời hạn giải quyết tố cáo Thẩm quyền và thời hạn giải quyết tố cáo
Theo Điều 340 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 thì tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thuộc cơ quan có thẩm quyền nào thì người đứng đầu cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết..
>>chi tiết
Người bị tố cáo có quyền và nghĩa vụ gì Người bị tố cáo có quyền và nghĩa vụ gì
Điều 339 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định về quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo.
>>chi tiết
Người có quyền tố cáo Người có quyền tố cáo
Điều 338 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định về người có quyền tố cáo.
>>chi tiết
Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Thư ký Toà án, Hội thẩm nhân dân, Thẩm phán, Phó Chánh án Toà án Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Thư ký Toà án, Hội thẩm nhân dân, Thẩm phán, Phó Chánh án Toà án
Điều 332 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 có quy định về thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Thư ký Toà án, Hội thẩm nhân dân, Thẩm phán, Phó Chánh án Toà án và Chánh án Toà án.
>>chi tiết
Người bị khiếu nại có quyền và nghĩa vụ gì Người bị khiếu nại có quyền và nghĩa vụ gì
Điều 329 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định về quyền, nghĩa vụ của người bị khiếu nại.
>>chi tiết
Người khiếu nại có quyền và nghĩa vụ gì Người khiếu nại có quyền và nghĩa vụ gì
Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại được quy định tại Điều 328 Luật Tố tụng hành chính năm 2015.
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan