Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng - Hỏi và đáp

Ai có quyền quyết định việc thay đổi người tiến hành tố tụng trước khi mở phiên tòa và tại phiên tòa theo quy định của pháp luật ? Ai có quyền quyết định việc thay đổi người tiến hành tố tụng trước khi mở phiên tòa và tại phiên tòa theo quy định của pháp luật ?
Theo quy định tại Điều 52 Luật Tố tụng hành chính 2015 thì: Trước khi mở phiên toà, việc thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Toà án do Chánh án Toà án quyết định...
 
>>chi tiết
Thủ tục từ chối tiến hành tố tụng hoặc đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng ? Thủ tục từ chối tiến hành tố tụng hoặc đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng ?
Việc từ chối tiến hành tố tụng hoặc đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng trước khi mở phiên toà phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ lý do và căn cứ...
 
>>chi tiết
Pháp luật quy định các trường hợp phải thay đổi Thư ký Tòa án như thế nào ? Pháp luật quy định các trường hợp phải thay đổi Thư ký Tòa án như thế nào ?
Điều 47 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định Thư ký Toà án phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi trong những trường hợp sau đây: Thuộc một trong những trường hợp...
 
>>chi tiết
Pháp luật quy định những trường hợp nào Kiểm sát viên phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi ? Pháp luật quy định những trường hợp nào Kiểm sát viên phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi ?
Kiểm sát viên phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi trong những trường hợp sau đây: Thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 50 của Luật Tố tụng hành chính...
 
>>chi tiết
Pháp luật quy định trong trường hợp nào Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi ? Pháp luật quy định trong trường hợp nào Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi ?
Luật Tố tụng hành chính 2015quy định Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi trong những trường hợp sau: Thuộc một trong những trường hợp...
 
>>chi tiết
Pháp luật quy định những trường hợp nào phải từ chối hoặc thay đổi người tiến hành tố tụng ? Pháp luật quy định những trường hợp nào phải từ chối hoặc thay đổi người tiến hành tố tụng ?
Người tiến hành tố tụng phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi trong những trường hợp sau đây (Điều 45 Luật Tố tụng hành chính 2015): Đồng thời là đương sự, người đại diện...
 
>>chi tiết
Pháp luật tố tụng hành chính quy định Kiểm sát viên có những nhiệm vụ, quyền hạn gì ? Pháp luật tố tụng hành chính quy định Kiểm sát viên có những nhiệm vụ, quyền hạn gì ?
Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên được quy định tại Điều 44  Luật Tố tụng hành chính năm 2015: Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các...
 
>>chi tiết
Luật Tố tụng hành chính quy định Viện trưởng Viện kiểm sát có những nhiệm vụ, quyền hạn nào? Luật Tố tụng hành chính quy định Viện trưởng Viện kiểm sát có những nhiệm vụ, quyền hạn nào?
Theo quy định tại Điều 42 Luật Tố tụng hành chính năm 2015, khi thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng hành chính, Viện trưởng Viện ...
 
>>chi tiết
Xin cho biết các nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Tòa án trong tố tụng hành chính ? Xin cho biết các nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Tòa án trong tố tụng hành chính ?
Nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Tòa án được quy định tại Điều 41 Luật Tố tụng hành chính 2015, bao gồm: Chuẩn bị các công tác nghiệp vụ cần thiết trước khi khai mạc..
 
>>chi tiết
Pháp luật tố tụng hành chính quy định Hội thẩm nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào ? Pháp luật tố tụng hành chính quy định Hội thẩm nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào ?
Điều 39 Luật Tố tụng hành chính 2015. Hội thẩm nhân nhân có nhiệm vụ, quyền hạn như sau: Đề nghị Chánh án Toà án, Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án...
 
>>chi tiết
Nhiệm vụ, quyền hạn của thẩm pháp trong tố tụng hành chính ? Nhiệm vụ, quyền hạn của thẩm pháp trong tố tụng hành chính ?
Theo quy định tại Điều 38 Luật Tố tụng hành chính 2015, Thẩm phán có nhiệm vụ và quyền hạn sau: Lập hồ sơ vụ án, quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp...
 
>>chi tiết
Chánh án Tòa án có các nhiệm vụ, quyền hạn gì trong tố tụng hành chính ? Chánh án Tòa án có các nhiệm vụ, quyền hạn gì trong tố tụng hành chính ?
 Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh án Toà án được quy định tại Điều 37 Luật Tố tụng hành chính năm 2015. Chánh án Toà án có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây...
 
>>chi tiết
Trong tố tụng hành chính, cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng được quy định như thế nào ? Trong tố tụng hành chính, cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng được quy định như thế nào ?
Theo quy định tại Điều 36 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 về cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Các cơ quan tiến hành tố tụng hành chính gồm có...
 
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan