Chứng minh và chứng cứ trong tố tụng hành chính - Hỏi và đáp

Quy định của pháp luật về việc bảo vệ chứng cứ Quy định của pháp luật về việc bảo vệ chứng cứ
Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, việc bảo quản, bảo vệ chứng cứ là vấn đề hết sức quan trọng để tránh việc hư hỏng hoặc bị tiêu hủy làm cho việc giải quyết vụ án hành chính không được đầy đủ, toàn diện, khách quan.
>>chi tiết
Trong vụ án hành chính, pháp luật quy định trách nhiệm bảo quản chứng cứ là của ai Trong vụ án hành chính, pháp luật quy định trách nhiệm bảo quản chứng cứ là của ai
Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, bảo quản chứng cứ là vấn đề hết sức quan trọng để tránh việc hư hỏng hoặc bị tiêu hủy làm cho việc giải quyết vụ án hành chính không được đầy đủ, toàn diện, khách quan.
>>chi tiết
Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp chứng cứ Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp chứng cứ
Điều 93 Luật Tố tụng hành chính năm 2015  quy định về yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp chứng cứ.
>>chi tiết
Ủy thác thu thập chứng cứ Ủy thác thu thập chứng cứ
Điều 92 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định về ủy thác thu thập chứng cứ.
>>chi tiết
Quy định về việc định giá tài sản, thẩm định giá tài sản Quy định về việc định giá tài sản, thẩm định giá tài sản
Điều 91 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định về việc định giá tài sản, thẩm định giá tài sản.
>>chi tiết
Quy định của pháp luật về trưng cầu giám định Quy định của pháp luật về trưng cầu giám định
Điều 89 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định về trưng cầu giám định Điều 90 quy định về trưng cầu giám định chứng cứ bị tố cáo là giả mạo.
>>chi tiết
Xem xét, thẩm định tại chỗ Xem xét, thẩm định tại chỗ
Điều 88 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định về xem xét, thẩm định tại chỗ.
>>chi tiết
Quy định về việc lấy lời khai của người làm chứng Quy định về việc lấy lời khai của người làm chứng
Điều 86 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định về việc lấy lời khai của người làm chứng.
>>chi tiết
Quy định về việc lấy lời khai của đương sự Quy định về việc lấy lời khai của đương sự
Điều 85 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định về việc lấy lời khai của đương sự.
>>chi tiết
Quy định về việc xác định chứng cứ Quy định về việc xác định chứng cứ
Điều 82 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định về việc xác định chứng cứ.
>>chi tiết
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan