Chuẩn bị xét xử vụ án hành chính - Hỏi và đáp

Quyết định đưa vụ án ra xét xử Quyết định đưa vụ án ra xét xử
Theo quy định tại Điều 146 Luật Tố tụng hành chính thì quyết định đưa vụ án ra xét xử gồm những nội dung sau.
>>chi tiết
Thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính Thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính
Điều 145 Luật Tố tụng hành chính quy định về thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính.
>>chi tiết
Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án hành chính Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án hành chính
Điều 144 Luật Tố tụng hành chính quy định hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án hành chính.
>>chi tiết
Đình chỉ việc giải quyết vụ án hành chính Đình chỉ việc giải quyết vụ án hành chính
Theo quy định tại Điều 143 Luật Tố tụng hành chính thì Toà án quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án hành chính nếu người khởi kiện đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt.
>>chi tiết
Hậu quả của việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính Hậu quả của việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính
Điều 142 Luật Tố tụng hành chính quy định về hậu quả của việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính.
>>chi tiết
Tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án hành chính Tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án hành chính
Điều 141 Luật Tố tụng hành chính quy định về việc tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án hành chính.
>>chi tiết
Thời hạn chuẩn bị xét xử là bao lâu Thời hạn chuẩn bị xét xử là bao lâu
Điều 130 Luật Tố tụng hành chính quy định về thời hạn chuẩn bị xét xử.
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan