Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong thủ tục tố tụng hành chính - Hỏi và đáp

Khiếu nại, kiến nghị về quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ hoặc không áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời Khiếu nại, kiến nghị về quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ hoặc không áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời
Việc khiếu nại, kiến nghị về quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ hoặc không áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời được quy định tại Điều 76 Luật Tố tụng hành chính năm 2015.
>>chi tiết
Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
Điều 73 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định về thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cụ thể như sau.
>>chi tiết
Trách nhiệm do yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng Trách nhiệm do yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng
Theo quy định tại Điều 72 Luật Tố tụng hành chính năm 2015, trách nhiệm do yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng quy định cụ thể như sau.
>>chi tiết
Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh
Điều 69 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định về việc tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.
>>chi tiết
Quy định về biện pháp khẩn cấp tạm thời Quy định về biện pháp khẩn cấp tạm thời
Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định có các biện pháp khẩn cấp tạm thời sau.
>>chi tiết
Quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
Điều 66 luật tố tụng hành chính 2015 về quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan