Thủ tục hành chính thuế - Hỏi và đáp

Tài sản của Công ty đã nộp lệ phí trước bạ đem góp vốn với đối tác nước ngoài Tài sản của Công ty đã nộp lệ phí trước bạ đem góp vốn với đối tác nước ngoài
Căn cứ khoản 17 điều 3 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.
 
>>chi tiết
Trường hợp sai tên công ty, hoặc mã số thuế công ty có thể làm VB điều chỉnh Trường hợp sai tên công ty, hoặc mã số thuế công ty có thể làm VB điều chỉnh
Trường hợp hoá đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hoá, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản.
>>chi tiết
Xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa Xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa
Căn cứ Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ thì Doanh nghiệp nhỏ và vừa là Doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện sau.
>>chi tiết
Quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với tổ chức, cá nhân liên quan Quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với tổ chức, cá nhân liên quan
Theo quy định tại Mục II Phần D Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính quy định.
>>chi tiết
Đối tượng được mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế Đối tượng được mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế
Thông tư số 153/2010/TT-BTC có quy định thêm đối tượng được mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế.
>>chi tiết
Nội dung bắt buộc trong hóa đơn tự in Nội dung bắt buộc trong hóa đơn tự in
Thông tư số 153/2010/TT-BTC quy định rõ một số nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn và quy định rõ một số trường hợp không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc.
>>chi tiết
Quyền yêu cầu DN xuất trình toàn bộ chứng từ sổ sách kế toán của năm kiểm tra thanh tra Quyền yêu cầu DN xuất trình toàn bộ chứng từ sổ sách kế toán của năm kiểm tra thanh tra
Theo quy định hiện hành thì việc thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp phải thực hiện theo một quy chế rất nghiêm ngặt do ngành thuế hướng dẫn.
>>chi tiết
Đầu năm doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế Môn bài, vậy cho hỏi doanh nghiệp phải kê khai theo mẫu biểu nào ? Đầu năm doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế Môn bài, vậy cho hỏi doanh nghiệp phải kê khai theo mẫu biểu nào ?
Theo quy định bạn phải kê theo mẫu 01MB của thông tư 60/2007/TT-BTC, thời hạn chót để nộp tờ khai thuế môn bài và nộp tiền là 30/1 năm tiếp theo. Với số vốn đăng ký là..
 
>>chi tiết
Nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế ra QĐ kiểm tra thuế Nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế ra QĐ kiểm tra thuế
Theo Điều 80 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 thì Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế ra quyết định kiểm tra thuế có những nhiệm vụ, quyền hạn sau.
>>chi tiết
Nhiệm vụ, quyền hạn của công chức quản lý thuế khi thực hiện kiểm tra thuế Nhiệm vụ, quyền hạn của công chức quản lý thuế khi thực hiện kiểm tra thuế
Khoản 2 Điều 80 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định: Công chức quản lý thuế khi thực hiện kiểm tra thuế có các nhiệm vụ, quyền hạn sau.
>>chi tiết
Các trường hợp cần thanh tra thuế Các trường hợp cần thanh tra thuế
Theo Điều 81 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 thì việc thanh tra thuế thực hiện trong các trường hợp sau.
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan