Pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt - Hỏi và đáp

Trường hợp SXKD nhiều loại hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB có thuế suất khác nhau Trường hợp SXKD nhiều loại hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB có thuế suất khác nhau
Trường hợp cơ sở sản xuất nhiều loại hàng hóa và kinh doanh nhiều loại dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt có các mức thuế suất khác nhau.
>>chi tiết
Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh.
>>chi tiết
Quyết toán thuế tiêu thụ đặc biệt ? Quyết toán thuế tiêu thụ đặc biệt ?
Khai thuế tiêu thụ đặc biệt là loại khai theo tháng; đối với hàng hóa mua để xuất khẩu nhưng được bán trong nước thì khai theo lần...
 
>>chi tiết
Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ hoá đơn chứng từ Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ hoá đơn chứng từ
Trong trường hợp như trên thì cơ quan thuế căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế để ấn định doanh thu, số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp.
>>chi tiết
Kinh doanh du lịch và khách sạn chịu thuế TTĐB nhưng phần phụ phí có phải chịu thuế Kinh doanh du lịch và khách sạn chịu thuế TTĐB nhưng phần phụ phí có phải chịu thuế
Tại Điều 6 chương II Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 quy định.
>>chi tiết
Trường hợp Công ty mẹ ở nước ngoài cung cấp DV quản lý cho Công ty con ở VN Trường hợp Công ty mẹ ở nước ngoài cung cấp DV quản lý cho Công ty con ở VN
Trường hợp Công ty mẹ ở nước ngoài cung cấp dịch vụ quản lý cho Công ty con ở Việt Nam thì dịch vụ này thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập...
 
>>chi tiết
Việc kê khai thuế cho cơ sở sản xuất có chi nhánh phụ thuộc ở địa phương khác Việc kê khai thuế cho cơ sở sản xuất có chi nhánh phụ thuộc ở địa phương khác
Trường hợp cơ sở sản xuất hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bán hàng qua các cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc, thì giá làm căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt.
>>chi tiết
Cơ sở sản xuất trong tháng không phát sinh thuế có phải kê khai không ? Cơ sở sản xuất trong tháng không phát sinh thuế có phải kê khai không ?
Nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế...
 
>>chi tiết
Kê khai thuế cho cơ sở SX, NK hàng hoá, kinh doanh dịch vụ chịu thuế TNĐB Kê khai thuế cho cơ sở SX, NK hàng hoá, kinh doanh dịch vụ chịu thuế TNĐB
Cơ sở sản xuất phải kê khai khi tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ. Việc kê khai phải thực hiện hàng tháng (theo mẫu số: 01/TTĐB tờ khai thuế TTĐB tháng, mẫu số 01-1/TTĐB.
>>chi tiết
Các trường hợp miễn giảm thuế tiêu thụ đặc biệt Các trường hợp miễn giảm thuế tiêu thụ đặc biệt
Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai, địch họa, tai nạn bất ngờ được giảm thuế .
>>chi tiết
Hàng hóa, DV chịu thuế TTĐB khi cung ứng phải sử dụng hóa đơn như thế nào Hàng hóa, DV chịu thuế TTĐB khi cung ứng phải sử dụng hóa đơn như thế nào
Khi bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt cơ sở sản xuất kinh doanh phải sử dụng hóa đơn.
>>chi tiết
Đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB, giá tính thuế có loại trừ giá trị vỏ bao bì không Đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB, giá tính thuế có loại trừ giá trị vỏ bao bì không
Đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, giá tính thuế không loại trừ giá trị vỏ bao bì, vỏ chai. Đối với mặt hàng bia chai nếu có đặt tiền cược vỏ chai, định kỳ hàng quý cơ sở...
 
>>chi tiết
Giá tính thuế TTĐB đối với trường hợp gia công, bán hàng theo phương thức bán trả góp Giá tính thuế TTĐB đối với trường hợp gia công, bán hàng theo phương thức bán trả góp
Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) và chưa có.
>>chi tiết
Hàng NK thuộc diện không chịu thuế nhưng SD không đúng mục đích có phải chịu thuế Hàng NK thuộc diện không chịu thuế nhưng SD không đúng mục đích có phải chịu thuế
Hàng nhập khẩu thuộc diện không chịu thuế, nhưng sử dụng không đúng mục đích thì phải bị truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt.
 
>>chi tiết
Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB có phải chịu thuế GTGT hay không Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB có phải chịu thuế GTGT hay không
Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng thì hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu sản xuất, cung ứng khi bán ra vẫn phải chịu thuế giá trị gia tăng.
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan