Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân - Hỏi và đáp

Đóng thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng BĐS phần diện tích tăng thêm Đóng thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng BĐS phần diện tích tăng thêm
Khi đo đạc lại để xác định diện tích đất sử dụng để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nay đo đạc lại để cấp đổi GCN.
>>chi tiết
Trường hợp đã nghỉ hưu ngoài lương hưu còn có thu nhập từ tiền lương Trường hợp đã nghỉ hưu ngoài lương hưu còn có thu nhập từ tiền lương
Trường hợp cá nhân đã nghỉ hưu ngoài tiền lương hưu (thu nhập theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội được miễn thuế ) còn có thu nhập từ tiền lương.
>>chi tiết
Cấp chứng từ khấu trừ cho cá nhân Cấp chứng từ khấu trừ cho cá nhân
Căn cứ công văn số 486/TCT-TNCN ngày 11/02/2011 của Tổng Cục thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2010.
>>chi tiết
Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 2 nơi trở lên Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 2 nơi trở lên
Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 2 nơi trở lên thì cá nhân không được ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập quyết toán thay thuế thu nhập cá nhân.
>>chi tiết
Tính thuế TNCN trường hợp Công ty ký hợp đồng lao động thời vụ Tính thuế TNCN trường hợp Công ty ký hợp đồng lao động thời vụ
Căn cứ Thông tư 113/2011/TT-BTC ngày 4/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (hiệu lực thi hành từ ngày 19/9/2011).
>>chi tiết
Chứng từ khấu trừ thuế TNCN có bắt buộc hàng tháng phải xuất cho từng cá nhân Chứng từ khấu trừ thuế TNCN có bắt buộc hàng tháng phải xuất cho từng cá nhân
Theo quy định thì tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ.
>>chi tiết
Trường hợp Công ty có phát sinh khoản chi hoa hồng môi giới Trường hợp Công ty có phát sinh khoản chi hoa hồng môi giới
Trường hợp Công ty có phát sinh khoản chi hoa hồng môi giới thì Công ty phải tính khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 10% cho mỗi lần chi trả từ 1.000.000 đồng/lần trở lên.
>>chi tiết
Trường hợp trong tháng trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế TNCN Trường hợp trong tháng trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế TNCN
Theo hướng dẫn tại Công văn số 2970/TCT-TNCN ngày 20/07/2009 của Tổng cục Thuế.
>>chi tiết
Cách kê khai bổ sung thuế thu nhập cá nhân hàng tháng Cách kê khai bổ sung thuế thu nhập cá nhân hàng tháng
Khi phát hiện tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng có sai sót về số liệu đã kê khai trước đó, có 02 cách để giải quyết như sau.
>>chi tiết
Trường hợp trong tháng tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế TNCN Trường hợp trong tháng tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế TNCN
Theo hướng dẫn tại Công văn số 2970/TCT-TNCN ngày 20/07/2009 của Tổng cục Thuế thì: "Trường hợp trong tháng tổ chức, cá nhân trả thu nhập...
 
>>chi tiết
Tính thuế TNHC trường hợp trả thù lao họp HĐQT, tiền thưởng lễ, tết cho HĐQT Tính thuế TNHC trường hợp trả thù lao họp HĐQT, tiền thưởng lễ, tết cho HĐQT
Trường hợp nếu thành viên của hội đồng quản trị có tham gia điều hành công ty thì khoảng tiền thù lao, tiền thưởng.
>>chi tiết
Khấu trừ thuế với thu nhập từ việc làm thời vụ Khấu trừ thuế với thu nhập từ việc làm thời vụ
Bạn chỉ làm thời vụ tại công ty B, thì thuế TNCN của bạn bị khấu trừ là 10% trên thu nhập cho mỗi lần nhận thu nhập ở mức từ 500.000 đồng trở lên.
>>chi tiết
Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân phải kê khai quyết toán thuế Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân phải kê khai quyết toán thuế
Chủ doanh nghiệp tư nhân phải kê khai quyết toán thuế thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp sau: Có tham gia vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
>>chi tiết
Tiền công ty hỗ trợ có phải chịu thuế thu nhập cá nhân Tiền công ty hỗ trợ có phải chịu thuế thu nhập cá nhân
Khoản tiền hỗ trợ này được coi như một khoản thu nhập chịu thuế mà người lao động phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế lũy tiến từng phần sau khi đã tổng hợp.
>>chi tiết
Khoản kinh phí công đoàn 1% người lao động có tính trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế TNCN Khoản kinh phí công đoàn 1% người lao động có tính trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế TNCN
Khoản kinh phí công đoàn 1% người lao động phải nộp hàng tháng không được xem là khoản giảm trừ khi tính thuế.
>>chi tiết
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan