Pháp luật về thuế sử dụng đất - Hỏi và đáp

Quy định về việc nộp tiền sử dụng đất Quy định về việc nộp tiền sử dụng đất
Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất ở, nay được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tùy theo mốc thời gian sử dụng làm đất ở ổn định, phải nộp tiền sử dụng đất như sau.
>>chi tiết
Nộp tiền sử dụng đất khi cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nộp tiền sử dụng đất khi cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Trường hợp người đang sử dụng có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất ở, nay cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được cấp đổi.
>>chi tiết
Quy định về của pháp luật về tiền sử dụng đất Quy định về của pháp luật về tiền sử dụng đất
Theo quy định thì tiền sử dụng đất chỉ tính khi được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển từ thuê đất sang giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất.
>>chi tiết
Đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân...
 
>>chi tiết
Đối tượng phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong thời gian cho thuê đất Đối tượng phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong thời gian cho thuê đất
Trường hợp người có quyền sử dụng đất cho thuê đất theo hợp đồng thì người nộp thuế được xác định theo thoả thuận trong hợp đồng. 
 
>>chi tiết
Căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệpCăn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là: diện tích đất tính thuế, giá 1 m2đất tính thuế và thuế suất. >>chi tiết
Mức thuế suất của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Mức thuế suất của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Các mức thuế suất cụ thể để xác định thuế SDĐ PNN gồm: Đất ở bao gồm cả trường hợp sử dụng để kinh doanh áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần như sau.
>>chi tiết
Trường hợp nào thì được giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Trường hợp nào thì được giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Theo Điều 11 Thông tư số 153/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính thì có 4 trường hợp sau được giảm 50% số thuế phải nộp trong các trường hợp sau.
>>chi tiết
Miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối tượng là hộ nghèo Miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối tượng là hộ nghèo
Hộ nghèo được miễn thuế đối với diện tích đất ở trong hạn mức. Việc xác định hộ nghèo căn cứ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn hộ nghèo. 
>>chi tiết
Nộp thuế đất ở cho thửa đất bị thu hồi theo quy hoạch Nộp thuế đất ở cho thửa đất bị thu hồi theo quy hoạch
 Đối với hộ gia đình, cá nhân trong năm bị thu hồi đất ở theo quy hoạch, kế hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được miễn thuế trong năm thực tế.
>>chi tiết
Cấp mã số thuế cho người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Cấp mã số thuế cho người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đều được cấp mã số thuế.
>>chi tiết
Trường hợp phát sinh các hoạt động như mua bán dẫn đến sự thay đổi về người nộp thuế Trường hợp phát sinh các hoạt động như mua bán dẫn đến sự thay đổi về người nộp thuế
Trường hợp phát sinh các sự việc dẫn đến sự thay đổi về người nộp thuế thì người nộp thuế mới phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.
>>chi tiết
Địa điểm nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Địa điểm nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Hàng năm, các tổ chức có trách nhiệm khai, tính và nộp đủ số tiền thuế phải nộp của năm trong thời hạn chậm nhất là ngày 31/12 năm đó.
 
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan