Pháp luật về thuế giá trị gia tăng - Hỏi và đáp

Thủ tục kê khai khấu trừ thuế GTGT Thủ tục kê khai khấu trừ thuế GTGT
Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 11520/BTC –TCT ngày 29/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn v/v bên bán hàng làm mất liên 2 hoá đơn đã sử dụng, thì: Trường hợp...
 
>>chi tiết
Quy định về các khoản thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ Quy định về các khoản thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ
Căn cứ khoản 2 điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) thì các khoản thu về bồi thường, tiền thưởng.
>>chi tiết
Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu
Căn cứ Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2012) qui định điều kiện khấu trừ...
 
>>chi tiết
Công ty kinh doanh hàng hoá chịu thuế GTGT, hàng hoá phải thuê gia công Công ty kinh doanh hàng hoá chịu thuế GTGT, hàng hoá phải thuê gia công
Trường hợp Công ty kinh doanh hàng hoá chịu thuế giá trị gia tăng, hàng hoá trước khi bán phải thuê đơn vị khác gia công thì khi sản phẩm gia công được hoàn thành...
 
>>chi tiết
Quy định về trường hợp thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT đầu vào Quy định về trường hợp thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT đầu vào
Căn cứ khoản d1 điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài Chính quy định một số trường hợp thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế giá trị gia tăng...
 
>>chi tiết
Quy định nguyên tắc lập hóa đơn Quy định nguyên tắc lập hóa đơn
Căn cứ khoản 1b điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2009 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định nguyên tắc lập hóa đơn.
>>chi tiết
Trường hợp kê khai nhầm hoá đơn đầu vào của đơn vị khác Trường hợp kê khai nhầm hoá đơn đầu vào của đơn vị khác
Theo quy định của Luật quản lý thuế, quá trình khai thuế, nếu cơ sở kinh doanh phát hiện sai sót làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo mẫu 01/KHBS.
>>chi tiết
Trường hợp chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng Trường hợp chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng
Các trường hợp chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.
>>chi tiết
Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài phải nộp loại thuê nào Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài phải nộp loại thuê nào
Theo quy định tại Điểm 3 phần A Thông tư số 134/2008/TT- BTC ngày 31/12/2008 nêu trên, Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài có hoạt động sản xuất kinh doanh...
 
>>chi tiết
Quy định về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế Quy định về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế
Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế...
 
>>chi tiết
Thủ tục để đựơc khấu trừ thuế với công trình xây dựng tự sữa chữa Thủ tục để đựơc khấu trừ thuế với công trình xây dựng tự sữa chữa
Công trình xây dựng cơ bản do doanh nghiệp tự sửa chữa nâng cấp, xây dựng mới với điều kiện trong giấy đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp phải có có đăng ký ngành nghề xây dựng cơ bản.
>>chi tiết
Hàng khuyến mại cần thủ tục gì để được chấp nhận là chi phí hợp lý Hàng khuyến mại cần thủ tục gì để được chấp nhận là chi phí hợp lý
Hàng khuyến mại phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.Có quy chế khuyến mại của doanh nghiệp khi bán hàng.
>>chi tiết
Trường hợp hợp đồng bán hàng, giao hàng từng lần không có hoá đơn Trường hợp hợp đồng bán hàng, giao hàng từng lần không có hoá đơn
Hợp đồng ký quy định xuất hàng thành nhiều lần trong năm. Do đó mỗi lần Công ty giao cho người mua đơn vị phải xuất hoá đơn, kê khai, nộp thuế theo quy định, không chờ.
>>chi tiết
Lập hóa đơn khi bán hàng hoá bán lưu động Lập hóa đơn khi bán hàng hoá bán lưu động
Khi xuất hàng hoá bán lưu động đơn vị sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ theo quy định, khi bán hàng cơ sở lập hoá...
 
>>chi tiết
Quy định về thanh toán bù trừ hạch toán Quy định về thanh toán bù trừ hạch toán
Hàng hoá, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa bán ra; bù trừ công nợ; thanh toán uỷ quyền ...
 
>>chi tiết
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan