Pháp luật về thuế bảo vệ môi trường - Hỏi và đáp

SX túi ny lon làm từ hạt nhựa PE thì từ ngày 15/11/2012 có phải chịu thuế BVMT SX túi ny lon làm từ hạt nhựa PE thì từ ngày 15/11/2012 có phải chịu thuế BVMT
Kể từ ngày 15/11/2012, túi ni lon thuộc diện chịu thuế (túi nhựa) là loại túi, bao bì nhựa mỏng có hình dạng túi (có miệng túi, có đáy túi, có thành túi) được làm từ màng nhựa đơn HDPE, LDPE.
>>chi tiết
Quy định về thuế bảo vệ môi trường với bao bì do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất Quy định về thuế bảo vệ môi trường với bao bì do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất
Căn cứ điểm b1 Điều 1 Thông tư 159/2012/TT-BTC ngày 28/09/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế bảo vệ môi trường.
 
>>chi tiết
Trường hợp nhập khẩu bao bi túi ny lon PE thì có phải chịu thuế bảo vệ môi trường Trường hợp nhập khẩu bao bi túi ny lon PE thì có phải chịu thuế bảo vệ môi trường
Khi nhập khẩu bao bì túi ny lon thì người nhập khẩu phải cung cấp cho cơ quan hải quan hồ sơ hải quan bao bì nhập khẩu theo quy định.
>>chi tiết
Trường hợp mua túi ny lon về để đóng gói sẵn hàng hóa có phải chịu thuế BVMT Trường hợp mua túi ny lon về để đóng gói sẵn hàng hóa có phải chịu thuế BVMT
Trường hợp Công ty mua túi ny lon về để đóng gói sẵn hàng hóa (80kg) nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Thông tư 159/2012/TT-BTC thì thuộc đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường.
>>chi tiết
Trường hợp sản xuất túi ny lon bán, đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường Trường hợp sản xuất túi ny lon bán, đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường
Trường hợp Công ty sản xuất túi ny lon làm từ nhựa PE bán cho khách hàng đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường thì kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp GCN túi ny lon thân thiện với môi trường.
>>chi tiết
Trường sản xuất bao bì đa lớp thì bao bì này có chịu thuế bảo vệ môi trường không Trường sản xuất bao bì đa lớp thì bao bì này có chịu thuế bảo vệ môi trường không
Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư 159/2012/TT-BTC thì đối với túi ny lon đa lớp thì thuế bảo vệ môi trường ược xác định theo tỷ lệ % trọng lượng màng nhựa đơn PE được sử dụng để sản xuất.
>>chi tiết
Trường hợp nhập khẩu nguyên vật liệu từ bên nước ngoài sản xuất túi ny lon, bao bì Trường hợp nhập khẩu nguyên vật liệu từ bên nước ngoài sản xuất túi ny lon, bao bì
Trường hợp Công ty nhập khẩu nguyên vật liệu từ bên nước ngoài sản xuất túi ny lon, bao bì thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường để xuất khẩu thì túi ny lon, bao bì.
>>chi tiết
Mua túi ny lon, bao bì đóng gói sẵn hàng hóa để XK có phải chịu thuế BVMT Mua túi ny lon, bao bì đóng gói sẵn hàng hóa để XK có phải chịu thuế BVMT
Trường hợp Công ty mua túi ny lon, bao bì về đóng gói sẵn hàng hóa để xuất khẩu nếu Công ty đáp ứng điều kiện về đóng gói sẵn hàng hóa quy định tại Thông tư 159/2012/TT-BTC.
>>chi tiết
Trường hợp mua màng nhựa PE thì có phải chịu thuế bảo vệ môi trường Trường hợp mua màng nhựa PE thì có phải chịu thuế bảo vệ môi trườngKể từ ngày 15/11/2012 Công ty mua màng nhựa PE (không thuộc đối tượng chịu thuế BVMT). >>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan