Thừa kế theo pháp luật - Hỏi và đáp

Di sản thừa kế là gì Di sản thừa kế là gì

Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác ...
 
>>chi tiết
Quy định Thừa kế theo pháp luật Quy định Thừa kế theo pháp luật
 
Thừa kế theo pháp luật là việc dịch chuyển tài sản từ người chết sang cho những người thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Thừa kế theo pháp luật được ...
>>chi tiết
Thứ tự những người thừa kế theo pháp luật Thứ tự những người thừa kế theo pháp luật
 
Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết ...
 
>>chi tiết
Thừa kế thế vị là gì ? Thừa kế thế vị là gì ?
 
Xét theo nguyên tắc thì không thể có trường hợp hai người chết cùng một thời điểm. Nhưng trên thực tế xảy ra có những trường hợp nhiều người chết trong một tai nạn mà không thể xác định được ai ...
 
>>chi tiết
Những người bị tước quyền thừa kế Những người bị tước quyền thừa kế

Những người sau đây không được quyền hưởng di sản: Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản ...
 
>>chi tiết
Quy định về xác định di sản thừa kế Quy định về xác định di sản thừa kế
Công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, vốn và tài sản khác trong doanh nghiệp hoặc trong tổ chức kinh tế khác ...
>>chi tiết
Những trường hợp thừa kế theo pháp luật Những trường hợp thừa kế theo pháp luật
 
Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây: Không có di chúc; Di chúc không hợp pháp; Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc ...
 
>>chi tiết
Người thừa kế theo pháp luật Người thừa kế theo pháp luật

Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết ...
>>chi tiết
Những tài sản được coi là di sản Những tài sản được coi là di sản
 
Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác. Tài sản riêng của người chết: là tài sản do người đó ...
 
>>chi tiết
Những người không được hưởng di sản Những người không được hưởng di sản
 
Những người sau đây không được quyền hưởng di sản: Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản ...
>>chi tiết
Thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết để lại Thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết để lại

Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Trong trường hợp di sản chưa được ...
 
>>chi tiết
Thừa kế thế vị Thừa kế thế vị
 
Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống ...
 
>>chi tiết
Thời hiệu khởi kiện thừa kế Thời hiệu khởi kiện thừa kế
Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Thời hiệu khởi kiện ...
 
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan