Thừa kế theo di chúc - Hỏi và đáp

Trong trường hợp nào di chúc không có hiệu lực pháp luật Trong trường hợp nào di chúc không có hiệu lực pháp luật

Theo quy định tại Bộ luật dân sự về thừa kế, di chúc không có hiệu lực pháp luật toàn bộ hoặc một phần trong những trường hợp sau: Người thừa kế theo di chúc trước hoặc ...
 
>>chi tiết
Thủ tục lập di chúc được quy định như thế nào Thủ tục lập di chúc được quy định như thế nào
 
Theo quy định của Pháp luật, việc lập di chúc phải thực hiện tại cơ quan công chứng hoặc UBND xã, phường, thị trấn và tuân thủ các thủ tục sau đây...
>>chi tiết
Người lập di chúc cần phải có những giấy tờ gì Người lập di chúc cần phải có những giấy tờ gì
Theo quy định của Pháp luật,  Người lập di chúc cần phải có những giấy tờ sau đây: chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác; giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp...
 
>>chi tiết
Những người nào được quyền lập di chúc Những người nào được quyền lập di chúc
 
Theo quy định tại điều 647 Bộ luật dân sự thì những người có quyền lập di chúc bao gồm...

>>chi tiết
Hình thức của di chúc được pháp luật quy định ra sao Hình thức của di chúc được pháp luật quy định ra sao
 
Theo quy định tại điều 649, 650, 651 Bộ luật dân sự thì hình thức của di chúc phải đáp ứng các điều kiện sau...
 
>>chi tiết
Di chúc bằng văn bản cần có những nội dung gì Di chúc bằng văn bản cần có những nội dung gì
 
Theo quy định tại điều 653 Bộ luật dân sự thì di chúc bằng văn bản cần phải có những nội dung sau...
 
>>chi tiết
Di chúc như thế nào thì được coi là hợp pháp Di chúc như thế nào thì được coi là hợp pháp
 
Theo quy định tại điều 652 Bộ luật dân sự thì di chúc được coi là hợp pháp cần phải có đủ các điều kiện sau đây...

>>chi tiết
Người lập di chúc có những quyền gì Người lập di chúc có những quyền gì
Theo quy định tại điều 648 Bộ luật dân sự thì người lập di chúc có những quyền sau đây...

>>chi tiết
Người lập di chúc có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc Người lập di chúc có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc
Quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc của người lập di chúc được quy định tại Điều 662 Bộ luật dân sự. Theo đó...

>>chi tiết
Ai là người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc Ai là người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc
Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không...

>>chi tiết
Hiệu lực pháp luật của di chúc được quy định như thế nào Hiệu lực pháp luật của di chúc được quy định như thế nào
Điều 667 Bộ luật dân sự quy định về hiệu lực pháp luật của di chúc như sau...

 
>>chi tiết
Thủ tục lưu giữ di chúc theo ủy quyền Thủ tục lưu giữ di chúc theo ủy quyền
Lưu giữ di chúc theo ủy quyền là việc người lập di chúc ủy quyền cho cơ quan công chứng hoặc một cá nhân khác giữ bản di chúc của mình. Người lập di chúc có thể yêu cầu cơ quan công chứng lưu giữ hoặc gửi người khác giữ bản di chúc...

>>chi tiết
Thời điểm công bố di chúc theo quy định của pháp luật Thời điểm công bố di chúc theo quy định của pháp luật
Thời điểm công bố di chúc là sau khi người lập di chúc chết. Việc công bố được thực hiện theo hình thức cung cấp bản sao di chúc tới tất cả những người có liên quan tới nội dung di chúc...
 
>>chi tiết
Thời điểm mở thừa kế theo quy định của Pháp luật Thời điểm mở thừa kế theo quy định của Pháp luật
Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người để lại tài sản thừa kế đã chết. Trong trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày...

>>chi tiết
Thủ tục khai nhận Di sản thừa kế được quy định như thế nào Thủ tục khai nhận Di sản thừa kế được quy định như thế nào
Di sản thừa kế bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác. Pháp luật Việt Nam quy định về hồ sơ, thủ tục khai nhận di sản thừa kế như sau....

>>chi tiết
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan