Thủ tục mở thừa kế, phân chia di sản thừa kế và giải quyết tranh chấp quyền thừa kế - hỏi và đáp

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp về quyền thừa kế Thẩm quyền giải quyết tranh chấp về quyền thừa kế
Theo Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 của Hội đồng thẩm pháp TAND tối cao hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, thẩm quyền...
>>chi tiết
Xác định tranh chấp thừa kế và các tranh chấp khác Xác định tranh chấp thừa kế và các tranh chấp khác
Xác định đúng quan hệ pháp luật là để áp dụng đúng pháp luật. Quan hệ pháp luật khác nhau thì pháp luật áp dụng để giải quyết khác nhau....
 
>>chi tiết
Tranh chấp di sản thừa kế bao gồm những vấn đề gì Tranh chấp di sản thừa kế bao gồm những vấn đề gì
 
Di sản thừa kế là tài sản của người chết để lại cho người con sống. Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác....
>>chi tiết
Thời hiệu khởi kiện chia thừa kế là 5 năm đúng hay sai Thời hiệu khởi kiện chia thừa kế là 5 năm đúng hay sai
 
Theo Điều 645 Bộ luật Dân sự, thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm kể từ....
>>chi tiết
Thành phần hồ sơ khởi kiện gồm những giấy tờ gì Thành phần hồ sơ khởi kiện gồm những giấy tờ gì
 
Sau khi nhận được Đơn khởi kiện, Tòa án phải xem xét những tài liệu, chứng cứ cần thiết, nếu xét thấy thuộc thẩm quyền của mình thì Tòa án sẽ thông báo cho đương sự biết để đương sự nộp.....
>>chi tiết
Quy định về thời hiệu khởi kiện phân chia di sản thừa kế Quy định về thời hiệu khởi kiện phân chia di sản thừa kế
 
Bộ luật dân sự quy định: thời hiệu khởi kiện phân chia di sản thừa kế là 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế. Trong khoảng thời gian này, những người được hưởng thừa kế có quyền.....
>>chi tiết
Thủ tục khai nhận, phân chia di sản thừa kế Thủ tục khai nhận, phân chia di sản thừa kế
 
Bộ luật dân sự quy định: thời hiệu khởi kiện phân chia di sản thừa kế là 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế. Trong khoảng thời gian này, những người được hưởng thừa kế có quyền.....
>>chi tiết
Sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ Văn bản thỏa thuận phân chia di sản đã được công chứng Sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ Văn bản thỏa thuận phân chia di sản đã được công chứng
 Khi muốn sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ Văn bản thỏa thuận phân chia di sản đã được công chứng thì phải có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia trong Văn bản....
>>chi tiết
Ý nghĩa của việc công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản Ý nghĩa của việc công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản
 
Để có căn cứ khi đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký việc chuyển QSDĐ, quyền sở hữu tài sản cho người được hưởng di sản thì cần phải có Văn bản thỏa thuận phân chia di sản đã được...
>>chi tiết
Quy định phân chia di sản trong Bộ luật dân sự năm 2005 Quy định phân chia di sản trong Bộ luật dân sự năm 2005
 
Theo quy định về phân chia di sản trong Bộ luật dân sự 2005 cho thấy: tại chương XXV quy định về Thanh toán và phân chia di sản trong đó có Phân chia di sản theo di chúc.....
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan