Quy định chung về thừa kế - Hỏi và đáp

Quy định của pháp luật về thừa kế Quy định của pháp luật về thừa kế
Những quy định chung về thừa kế: quy định về người để lại di sản: Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật ...

>>chi tiết
Khái niệm về thừa kế Khái niệm về thừa kếThừa kế là một chế định dân sự, là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc chuyển dịch tài sản của người chết cho người khác theo di chúc hoặc theo một trình tự nhất định, đồng thời ... >>chi tiết
Quyền thừa kế Quyền thừa kế
Quyền thừa kế là quyền để lại di sản và quyền của người nhận di sản. Đối tượng của quyền thừa kế là tài sản thuộc quyền sở hữu của người chết hoặc quyền tài sản mà người chết người sử dụng hợp ...
 
>>chi tiết
Nguyên tắc cơ bản về quyền thừa kế Nguyên tắc cơ bản về quyền thừa kế
 Theo quy định của bộ luật dân sự thì cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản riêng của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc ...
 
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan