Pháp luật Kinh doanh bất động sản - Hỏi và đáp

Xử phạt doanh nghiệp kinh doanh bất động sản khi thực hiện không đúng việc xác nhận thông tin bất động sản Xử phạt doanh nghiệp kinh doanh bất động sản khi thực hiện không đúng việc xác nhận thông tin bất động sản
Doanh nghiệp không xác nhận hoặc xác nhận sai thông tin bất động sản hoặc bán, cho thuê, cho thuê mua bất động sản không đúng trình tự, thủ tục quy định thì sẽ bị xử phạt như sau...
   
>>chi tiết
Vấn đề pháp lý đối với hợp đồng giao dịch bất động sản không công chứng, chứng thực Vấn đề pháp lý đối với hợp đồng giao dịch bất động sản không công chứng, chứng thực
Nếu hợp đồng giao dịch bất động sản theo quy định phải công chứng, chứng thực mà các bên không thực hiện thì hợp đồng đó có thể vô hiệu. Khi hợp đồng vô hiệu thì các bên hoàn trả cho nhau những gì đã nhận...
   
>>chi tiết
Hợp đồng giao dịch quyền sử dụng đất trong các khu công nghiệp, khu kinh tế có phải công chứng, chứng thực hay không? Hợp đồng giao dịch quyền sử dụng đất trong các khu công nghiệp, khu kinh tế có phải công chứng, chứng thực hay không?
Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao được quy định như sau...
     
>>chi tiết
Hợp đồng cho thuê văn phòng có phải công chứng, chứng thực hay không? Hợp đồng cho thuê văn phòng có phải công chứng, chứng thực hay không?
Hợp đồng cho thuê văn phòng giữa doanh nghiệp kinh doanh bất động sản với khách hàng không thuộc trường hợp pháp luật quy định bắt buộc phải thực hiện công chứng, chứng thực...
     
>>chi tiết
Người Việt Nam ở nước ngoài muốn công chứng hợp đồng liên quan đến bất động sản thì liên hệ cơ quan nào để công chứng? Người Việt Nam ở nước ngoài muốn công chứng hợp đồng liên quan đến bất động sản thì liên hệ cơ quan nào để công chứng?
Người Việt Nam ở nước ngoài muốn công chứng hợp đồng liên quan đến bất động sản tại Việt Nam thì có thể liên hệ tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương...
   
>>chi tiết
Hợp đồng ủy quyền liên quan đến bất động sản ở một địa phương có thể được công chứng tại địa phương khác hay không? Hợp đồng ủy quyền liên quan đến bất động sản ở một địa phương có thể được công chứng tại địa phương khác hay không?
Theo quy định của pháp luật,  hợp đồng ủy quyền liên quan đến bất động sản ở một địa phương có thể được công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác...
   
>>chi tiết
Thẩm quyền công chứng các hợp đồng, giao dịch bất động sản của tổ chức hành nghề công chứng theo lãnh thổ Thẩm quyền công chứng các hợp đồng, giao dịch bất động sản của tổ chức hành nghề công chứng theo lãnh thổ
Công chứng viên có thẩm quyền công chứng các hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở...
  
>>chi tiết
Những hợp đồng về giao dịch bất động sản nào bắt buộc phải công chứng tại Phòng công chứng, Văn phòng công chứng? Những hợp đồng về giao dịch bất động sản nào bắt buộc phải công chứng tại Phòng công chứng, Văn phòng công chứng?
Những hợp đồng về giao dịch bất động sản bắt buộc công chứng tại Phòng công chứng, Văn phòng công chứng gồm có: Hợp đồng mua bán nhà ở; Hợp đồng mua bán bất động sản đấu giá....
     
>>chi tiết
Thủ tục xác nhận bất động sản đã được giao dịch qua sàn giao dịch bất động sản được thực hiện như thế nào? Thủ tục xác nhận bất động sản đã được giao dịch qua sàn giao dịch bất động sản được thực hiện như thế nào?
Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh trên sàn..
     

>>chi tiết
Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không phải thực hiện giao dịch thông qua sàn giao dịch bất động sản? Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không phải thực hiện giao dịch thông qua sàn giao dịch bất động sản?
Từ 01/07/2015 không quy định bắt buộc giao dịch bất động sản phải thông qua sàn...
      
>>chi tiết
Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản
Hoạt động góp vốn bằng quyền sử dụng đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp khác là hoạt động không cần phải thông qua sàn giao dịch bất động sản...
     
>>chi tiết
Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản
Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản  bao gồm những nội dung cơ bản như: những quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sàn giao dịch bất động sản...
         
>>chi tiết
Điều kiện hoạt động của sàn giao dịch bất động sản? Điều kiện hoạt động của sàn giao dịch bất động sản?Trước khi tiến hành hoạt động, sàn giao dịch bất động sản phải tiến hành thủ tục thông báo hoạt động sàn đến sở xây dựng địa phương... >>chi tiết
Thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản? Thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản?
Sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch bất động sản và cung cấp các dịch vụ cho kinh doanh bất động sản. Để có thể thành lập sàn giao dịch bất động sản, phải thực hiện các thủ tục sau:
        
>>chi tiết
Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản? Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản?
Điều 69, Luật kinh doanh bất động sản 2014; Điều 24 Thông tư 11/2015 quy định điều kiện thành lập Sàn giao dịch bất động sản...
    
>>chi tiết
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan