Pháp luật Đầu tư, Xây dựng - Hỏi và đáp

Trường hợp NĐT thuê một tổ chức để quản lý đầu tư và quản lý hoạt động kinh doanh của dự án đầu tư Trường hợp NĐT thuê một tổ chức để quản lý đầu tư và quản lý hoạt động kinh doanh của dự án đầu tư
Tổ chức được thuê quản lý chịu trách nhiệm trước nhà đầu tư về quản lý hoạt động kinh doanh của dự án đầu tư theo hợp đồng quản lý.
>>chi tiết
NĐT nước ngoài có được phép đầu tư vào dự án khai thác quặng NĐT nước ngoài có được phép đầu tư vào dự án khai thác quặng
Việc khai thác quặng thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Nhà đầu tư sẽ phải tuân theo Luật Khoáng sản và Luật Bảo vệ môi trường.
 
 
>>chi tiết
Mở tài khoản ngoại tệ và tài khoản tiền đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng Mở tài khoản ngoại tệ và tài khoản tiền đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụngNhà đầu tư có quyền mở tài khoản ngoại tệ và tài khoản tiền đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam. >>chi tiết
Quy định chi tiết về việc chuyển giao công nghệ Quy định chi tiết về việc chuyển giao công nghệCác cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác có quyền chuyển giao công nghệ khi có đủ các điều kiện sau đây. >>chi tiết
Quy định một số lĩnh vực ưu đãi đầu tư Quy định một số lĩnh vực ưu đãi đầu tư
Một số thuật ngữ vật liệu mới, năng lượng mới, công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại, có thể hiểu như sau.
>>chi tiết
Trường hợp có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư, nay dự án đó không thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư Trường hợp có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư, nay dự án đó không thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tưVề nguyên tắc, pháp luật Việt Nam không áp dụng hồi tố và để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh, Chính phủ áp dụng/ thực hiện những chính sách có lợi cho doanh nghiệp. >>chi tiết
Các lĩnh vực đầu tư được áp dụng chung cho mọi thành phần kinh tế, mọi nguồn vốn đầu tư hay có phân biệt? Các lĩnh vực đầu tư được áp dụng chung cho mọi thành phần kinh tế, mọi nguồn vốn đầu tư hay có phân biệt?
Trong thực tế có những hoạt động đầu tư mang tính chất đặc thù, nhất là trong một số lĩnh vực nhạy cảm hoặc chuyên ngành như dầu khí, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khai thác khoáng sản quý hiếm. 
 
 
>>chi tiết
Quyền tiêu thụ sản phẩm tại thị trường Việt Nam Quyền tiêu thụ sản phẩm tại thị trường Việt Nam
Quyền này được áp dụng cho cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
 
>>chi tiết
Trường hợp thực hiện dự án đầu tư có xây dựng Trường hợp thực hiện dự án đầu tư có xây dựng
Trường hợp thực hiện dự án đầu tư có xây dựng, nhà đầu tư có phải tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng.
>>chi tiết
Nhà đầu tư nước ngoài ký kết hợp đồng bảo hiểm với các công ty bảo hiểm nước ngoài Nhà đầu tư nước ngoài ký kết hợp đồng bảo hiểm với các công ty bảo hiểm nước ngoài
Theo quy định hiện hành, nhà đầu tư phải được ký kết hợp đồng bảo hiểm với các công ty bảo hiểm được phép hoạt động kinh doanh trên trên lãnh thổ Việt Nam.
>>chi tiết
Quy định tỷ lệ vốn pháp định nhà đầu tư phải có khi đăng ký thành lập doanh nghiệp Quy định tỷ lệ vốn pháp định nhà đầu tư phải có khi đăng ký thành lập doanh nghiệp
Đúng vậy, Luật đầu tư không quy định tỷ lệ vốn pháp định nhà đầu tư phải có khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.
 
 
>>chi tiết
Thành lập tổ chức kinh tế dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn Thành lập tổ chức kinh tế dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn Luật đầu tư cho phép nhà đầu tư nước ngoài được thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn đầu tư của mình. >>chi tiết
Dự án thuộc lĩnh vực cấm đâu tư Dự án thuộc lĩnh vực cấm đâu tư
Những dự án cấm đầu tư là những dự án thuộc các lĩnh vực: gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia.
>>chi tiết
Địa bàn hạn chế hoặc cấm đầu tư Địa bàn hạn chế hoặc cấm đầu tư
Điều 31 Luật Đầu tư quy định Chính phủ có trách nhiệm ban hành Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư....
 
 
>>chi tiết
Quy định về chuyển giao công nghệ Quy định về chuyển giao công nghệ
Các cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác có quyền chuyển giao công nghệ khi có đủ các điều kiện sau đây.
>>chi tiết
Trang: 1 2 3  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan