Pháp luật đất đai - Hỏi và đáp

Điều kiện để tổ chức và tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai Điều kiện để tổ chức và tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đaiPháp luật đất đai quy định về tổ chức và tham gia đấu giá quyền sử dụng đất như sau >>chi tiết
Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai 2013 Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai 2013Quy định của pháp luật đất đai về đấu giá quyền sử dụng đất như sau... >>chi tiết
Cá nhân có được chuyển nhượng đất trồng rừng được chính quyền địa phương giao đất không Cá nhân có được chuyển nhượng đất trồng rừng được chính quyền địa phương giao đất khôngNghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định về điều kiện chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất do được Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ  >>chi tiết
Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề được quy định như thế nào trong Luật đất đai năm 2013? Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề được quy định như thế nào trong Luật đất đai năm 2013?Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề được quy định cụ thể tại Điều 171 Luật đất đai năm 2013 >>chi tiết
Bị cháy giấy tờ về quyền sử dụng đất có được cấp Giấy chứng nhận không? Bị cháy giấy tờ về quyền sử dụng đất có được cấp Giấy chứng nhận không?Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai năm 2013 nhưng đất đã được sử dụng ổn định và đáp ứng đủ các điều kiện tại khoản 2 Điều 101 thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất >>chi tiết
Việc đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp được thực hiện như thế nào theo quy định của Luật đất đai năm 2013? Việc đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp được thực hiện như thế nào theo quy định của Luật đất đai năm 2013?Luật đất đai 2013 quy định về việc đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp được thực hiện như thế nào theo quy định của Luật đất đai năm 2013 như sau... >>chi tiết
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng miệng tranh chấp có yêu cầu Tòa thụ lý được không? Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng miệng tranh chấp có yêu cầu Tòa thụ lý được không?Theo quy định tại Điều 707 Bộ luật dân sự thì "Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản..." >>chi tiết
Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất?Luật đất đai 2013 quy định về cơ quan có thẩm quyền Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đai như sau... >>chi tiết
Những trường hợp nào không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất? Những trường hợp nào không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất?Luật đất đai 2013 quy định về các trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau... >>chi tiết
Đất thuê 50 năm có chuyển nhượng được không Đất thuê 50 năm có chuyển nhượng được khôngTại Điều 174 Luật đất đai 2013 có quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. >>chi tiết
Pháp luật quy định thế nào về căn cứ để xác định việc sử dụng đất ổn định? Pháp luật quy định thế nào về căn cứ để xác định việc sử dụng đất ổn định?Luật đất đai 2013 quy định về căn cứ xác định đất sử dụng ổn định như sau... >>chi tiết
Có bắt buộc phải đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không? Có bắt buộc phải đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không?Đăng ký đất đai, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất trong Luật Đất Đai năm 2013 là việc kê khai và ghi nhận tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tại sản khác gắn liền với đất >>chi tiết
Thuê thêm đất để nuôi tôm có bị coi là hành vi nghiêm cấm của Luật đất đai không Thuê thêm đất để nuôi tôm có bị coi là hành vi nghiêm cấm của Luật đất đai khôngTheo quy định tại Điều 12 Luật đất đai năm 2013 quy định về những hành vi bị nghiêm cấm thực hiện liên quan đến đất đai >>chi tiết
Khi Nhà nước thu hồi đất công ích thì việc hỗ trợ được thực hiện như nào? Khi Nhà nước thu hồi đất công ích thì việc hỗ trợ được thực hiện như nào?Điều 24 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định trường hợp đất thu hồi thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thì được hỗ trợ >>chi tiết
Hỗ trợ người đang thuê nhà không thuộc sở hữu nhà nước khi Nhà nước thu hồi được hỗ trợ như nào Hỗ trợ người đang thuê nhà không thuộc sở hữu nhà nước khi Nhà nước thu hồi được hỗ trợ như nàoHộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà ở không phải là nhà ở thuộc sở hữu nhà nước khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản theo quy định >>chi tiết
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan