Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con - Hỏi và đáp

Việc chuyển giao cho Tòa án giải quyết việc cha nhận con Việc chuyển giao cho Tòa án giải quyết việc cha nhận con
Để khẳng định việc chuyển giao vụ việc cho Tòa án thụ lý giải quyết có đúng hay không cần căn cứ vào các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 để xác định xem việc cha nhận con có phát ...
>>chi tiết
Biết rõ quan hệ hôn nhân cha mẹ trẻ em Biết rõ quan hệ hôn nhân cha mẹ trẻ em
Theo quy định tại đoạn 3 khoản 1 Điều 15 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP: “Trong trường hợp cán bộ tư pháp – hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ em, thì không bắt buộc phải xuất trình ...
>>chi tiết
Pháp luật quy định như thế nào về điều kiện và thẩm quyền đăng ký việc nhận cha, mẹ, con Pháp luật quy định như thế nào về điều kiện và thẩm quyền đăng ký việc nhận cha, mẹ, con
Việc nhận cha, mẹ, con được thực hiện, nếu bên nhận, bên được nhận là  cha, mẹ, con còn sống vào thời điểm đăng ký nhận cha, mẹ, con và việc nhận cha, mẹ, con là tự nguyện và không có tranh chấp...
 

>>chi tiết
Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con được pháp luật quy định như thế nào Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con được pháp luật quy định như thế nào
Người nhận cha, mẹ, con phải nộp tờ khai ( theo mẫu quy định). Trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên, thì phải có sự đồng ý của người hiện đang là mẹ hoặc cha...

>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan