Quy định pháp luật về thủ tục khai tử - Hỏi và đáp

Nơi đăng ký khai tử Nơi đăng ký khai tử
 Ông M thường trú tại Tuyên Quang. Trong lần vào thăm con trai (làm việc ở phường N, thành phố Hồ Chí Minh), chẳng may ông bị tai nạn giao thông và chết tại đây. Con trai ông ra UBND ...
 
 
>>chi tiết
Quyền đi khai tử Quyền đi khai tử
Theo quy định tại khoản 2 Điều 20 của Nghị định 158/2005/NĐ-CP thì nhân than của người chết có trách nhiệm đi khai tử; nếu người chết không có nhân thân, thì chủ nhà...
 

>>chi tiết
Hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết Hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết
Tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 158/ 2005/ NĐ- CP về đăng ký và quản lý hộ tịch cũng quy định: “ Trong trường hợp một người bị Tòa án tuyên bố là đã chết, đã đăng ký khai tử...
 

>>chi tiết
Việc khai tử cho người định cư ở ngước ngoài chết ở Việt nam Việc khai tử cho người định cư ở ngước ngoài chết ở Việt nam

Theo Điều 51 Nghị định số 158/ 2005/ NĐ- CP về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định: Việc đăng ký khai tử cho người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam định cơ ở nước ngoài chết tại Việt Nam ...
 
 
>>chi tiết
Xác định thời điểm chết khi đăng ký khai tử Xác định thời điểm chết khi đăng ký khai tử
 Tình huống nói trên đặt ra vấn đề về nghiệp vụ đăng ký khai tử của cán bộ tư pháp – hộ tịch. Cần thấy rằng cách thức ghi chép thông tin khi đăng ký khai tử không được quy định cụ thể ...
 
 
>>chi tiết
Giấy báo tử và thủ tục khai tử Giấy báo tử và thủ tục khai tử
 Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử là một loại giấy tờ được cấp cho thân nhân, thì Giấy báo tử được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi có thẩm quyền đăng ký khai tử ...
 

>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan