Cải tổ, cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính, xác định dân tộc, bổ sung hộ tịch - Hỏi và đáp

Thủ tục cấp lại Giấy chứng tử Thủ tục cấp lại Giấy chứng tử
Việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi đã được đăng ký, nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại...
>>chi tiết
Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ươngTại khoản 1 Điều 20 Luật cư trú 2006 ban hành ngày 29/11/2006 quy định điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:“Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây... >>chi tiết
Thủ tục đăng ký thường trú Thủ tục đăng ký thường trú
Trong thời hạn mười năm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp...
>>chi tiết
Quy định về việc đăng ký và quản lý hộ tịch Quy định về việc đăng ký và quản lý hộ tịch
Thẩm quyền giải quyết khiếu nại: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã thụ lý và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình hoặc hành vi hành chính của cán bộ Tư pháp...
>>chi tiết
Mất giấy đăng ký kết hôn bản chính Mất giấy đăng ký kết hôn bản chính
 Bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch là bản sao do cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này, căn cứ vào sổ hộ tịch hiện đang lưu trữ, để cấp cho người có yêu cầu...
>>chi tiết
Việc điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác Việc điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác
 Theo Điều 39 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP thì điều chỉnh nội dung trong Sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác được quy định như sau...
>>chi tiết
Tôi muốn sửa lại tên, khai đúng với Giấy khai sinh, cải chính hộ tịch Tôi muốn sửa lại tên, khai đúng với Giấy khai sinh, cải chính hộ tịch
 Theo Điều 37 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP thì thẩm quyền thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch được quy định như sau...
>>chi tiết
Hủy giấy chứng nhận đăng ký kết hôn Hủy giấy chứng nhận đăng ký kết hôn
 Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định thu hồi và hủy Giấy chứng nhận kết hôn là cách giải quyết không đúng pháp luật, vi phạm quy định tại điểm k khoản...
>>chi tiết
Thay đổi, cải chính hay điều chỉnh hộ tịch Thay đổi, cải chính hay điều chỉnh hộ tịch
 Theo hướng dẫn tại đoạn 3 khoản 1 Điều 38 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP: “Việc thay đổi cải chính hộ tịch…cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu ”...
>>chi tiết
Điều chỉnh lại chứng minh thư nhân dân Điều chỉnh lại chứng minh thư nhân dân
Ngày sinh trong hộ khẩu không đúng thì phải xuất trình Giấy khai sinh để đính chính lại ngày sinh trong sổ hộ khẩu. Trong trường hợp bị mất Giấy khai sinh bản chính thì phải làm lại Giấy khai sinh ...

 
>>chi tiết
Trường hợp nào được quyền tách khẩu Trường hợp nào được quyền tách khẩu
Theo điều 27 Luật cư trú quy định tánh hộ khẩu như sau trường hợp có cùng chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm : Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách hộ khẩu ...
 
 
>>chi tiết
Điều chỉnh thông tin hộ tịch được không Điều chỉnh thông tin hộ tịch được không
Cá nhân xác lập, thực hiện, quyền,nghĩa vụ dân sự theo họ, tên của mình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận”. Đồng thời, theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 158/2005/NĐ-CP: “Giấy tờ hộ tịch ...


>>chi tiết
Thay đổi cải chính hộ tịch Thay đổi cải chính hộ tịch
Theo Giấy khai sinh hiện nay đã được sửa lại là ngày 16-01-1987. Việc sửa đổi này có hợp pháp không,đẫ được UBND xã thay đổi trong giấy khai sinh gốc, sổ đăng ký khai sinh gốc hay không...
 

>>chi tiết
Thay đổi họ và dân tộc của con nuôi theo họ và dân tộc của cha nuôi Thay đổi họ và dân tộc của con nuôi theo họ và dân tộc của cha nuôi
Trong trường hợp trẻ được nhận làm con nuôi đã được đăng ký khai sinh thì cha nuôi, mẹ nuôi có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên cho con nuôi theo quy định ..
>>chi tiết
Cấp giấy chứng nhận độc thân cấp lần 1 có cấp lại lần 2 không Cấp giấy chứng nhận độc thân cấp lần 1 có cấp lại lần 2 khôngViệc xác nhận lại tình trạng hôn nhân cũng phải được ghi trong Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trong cột ghi chú của sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân kể cả xác nhận lần đầu... >>chi tiết
Trang: 1 2 3 4  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan