Trách nhiệm quản lý cư trú, kiểm tra cư trú, vi phạm pháp luật về cư trú - Hỏi và đáp

Phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm khi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký và quản lý cư trú Phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm khi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký và quản lý cư trú
Theo quy định tại Điều 62 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính hiện hành, Điều 40 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP, trong trường hợp xem xét vụ vi phạm để quyết định xử phạt, nếu xét thấy hành vi vi phạm ...
 
 
>>chi tiết
Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký và quản lý cư trú Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký và quản lý cư trú
Theo quy định tại Điều 60 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính hiện hành và Điều 4 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP, đối với những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký và quản lý cư trú ...
 
 
>>chi tiết
Nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt  vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký và quản lý cư trú Nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký và quản lý cư trú
Theo quy định tại Điều 64 và Điều 65 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính hiện hành, Điều 27 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP và Điều 37 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP, cá nhân, tổ chức bị xử phạt ...
 
 
>>chi tiết
Quy định thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký và quản lý cư trú Quy định thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký và quản lý cư trú
Căn cứ vào Điều 58 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính hiện hành, Điều 28 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP và Điều 35 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực ...
 
 
>>chi tiết
Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký và quản lý cư trú Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký và quản lý cư trú
Theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP, khi phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự nói chung, lĩnh vực cư trú nói riêng, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm ...
 
 
>>chi tiết
Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký và quản lý cư trú Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký và quản lý cư trú
Căn cứ theo Điều 42 Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính hiện hành, Điều 15 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP, Điều 32 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính ...
 
 
>>chi tiết
Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký và quản lý cư trú bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký và quản lý cư trú bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung
Theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP, những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký và quản lý cư trú sau đây có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung ...
 
 
>>chi tiết
Thẩm quyền xử phạt vi phạm của Trưởng Công an cấp xã trong lĩnh vực đăng ký và quản lý cư trú Thẩm quyền xử phạt vi phạm của Trưởng Công an cấp xã trong lĩnh vực đăng ký và quản lý cư trú
Căn cứ Điều 11 và khoản 3 Điều 28 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP, Trưởng Công an cấp xã có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký và quản lý cư trú ...
 
 
>>chi tiết
Thẩm quyền xử phạt vi phạm của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực đăng ký và quản lý cư trú Thẩm quyền xử phạt vi phạm của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực đăng ký và quản lý cư trú
Căn cứ Điều 11 và khoản 1 Điều 29 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký và quản lý cư trú ...
 
 
>>chi tiết
Xử phạt hành vi vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú Xử phạt hành vi vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú
Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP thì các hành vi vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú sẽ bị xử phạt như sau: Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với ...
 
 
>>chi tiết
Quy định thời hạn được gọi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính Quy định thời hạn được gọi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính
Theo quy định tại Điều 11 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính hiện hành và Điều 6 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP, cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cư trú nếu qua một năm ...
 
 
>>chi tiết
Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cư trú Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cư trú
Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là khoảng thời gian do pháp luật quy định mà hết thời hạn đó, cơ quan có thẩm quyền mới phát hiện được hành vi vi phạm hành chính thì người vi phạm ...
 
 
>>chi tiết
Hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cư trú Hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cư trú
Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực cư trú quy định tại Nghị định số 73/2010/NĐ-CP, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền. Mức phạt tiền tối thiểu ...
 
 
>>chi tiết
Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cư trú Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cư trú
Theo quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và Điều 3 Nghị định 73/2010/NĐ-CP, việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cư trú phải tuân thủ các nguyên tắc ...
 
 
>>chi tiết
Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cư trú Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cư trú
Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP thì đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cư trú bao gồm: cá nhân, tổ chức Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực ...

 
>>chi tiết
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan