Quyền tự do cư trú của công dân - Hỏi và đáp

Việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về cư trú được pháp luật quy định như thế nào? Việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về cư trú được pháp luật quy định như thế nào?
Điều 5 Thông tư số 52/2010/TT-BCA quy định về tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về cư trú như sau...
 
>>chi tiết
Pháp luật quy định như thế nào về nơi cư trú của người làm nghề lưu động? Pháp luật quy định như thế nào về nơi cư trú của người làm nghề lưu động?
Theo quy định tại Điều 17 Luật cư trú thì nơi cư trú của người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền, phương tiện hành nghề lưu động khác nhau...
 
>>chi tiết
Pháp luật quy định như thế nào về nơi cư trú của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân? Pháp luật quy định như thế nào về nơi cư trú của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân?
Do tính đặc thù, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, công chức quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ...
 
>>chi tiết
Pháp luật quy định như thế nào về nơi cư trú của vợ, chồng? Pháp luật quy định như thế nào về nơi cư trú của vợ, chồng?
Theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 sửa đổi, bổ sung năm 2010 thì được coi là vợ chồng khi người nam và người nữ...
 
>>chi tiết
Pháp luật quy định như thế nào về nơi cư trú của người được giám hộ? Pháp luật quy định như thế nào về nơi cư trú của người được giám hộ?
Theo quy định tại điều 58 Bộ luật dân sự năm 2005 thì giám hộ là việc cá nhân, tổ chức ( sau đây gọi chung là người giám hộ) được pháp luật...
 
>>chi tiết
Pháp luật quy định như thế nào về nơi cư trú của người chưa thành niên? Pháp luật quy định như thế nào về nơi cư trú của người chưa thành niên?
Theo quy định tại Điều 18 Bộ luật dân sự năm 2005 thì người chưa thành niên là người chưa đủ 18 tuổi...
>>chi tiết
Nơi cư trú của công dân là những nơi nào? Nơi cư trú của công dân là những nơi nào?
Nơi cư trú của công dân có ý nghĩa rất quan trọng để xác định nơi đăng ký thường trú, nơi đăng ký tạm trú; đồng thời, cũng là một trong...
 
>>chi tiết
Công dân có trách nhiệm gì về cư trú? Công dân có trách nhiệm gì về cư trú?
Theo quy định tại Điều 11 Luật cư trú thì công dân có trách nhiệm về cư trú như sau...
 
>>chi tiết
Công dân có những quyền gì về cư trú? Công dân có những quyền gì về cư trú?
Yêu cầu cơ bản đặt ra đối với Luật cư trú là phải vừa bảo đảm thể hiện quyền tự do cư trú của công dân, vừa phải bảo đảm cho công tác...
 
>>chi tiết
Việc cư trú và quản lý cư trú được thực hiện theo những nguyên tắc nào? Việc cư trú và quản lý cư trú được thực hiện theo những nguyên tắc nào?
Để cụ thể hóa Điều 68 Hiến pháp năm 1992 được sửa đổi, bổ sung năm 2001 về quyền tự do cư trú của công dân, đồng thời để tăng cường...
 
>>chi tiết
Những hành vi nào bị nghiêm cấm trong việc thực hiện pháp luật về cư trú? Những hành vi nào bị nghiêm cấm trong việc thực hiện pháp luật về cư trú?
Để bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân cũng như bảo đảm việc đăng ký, quản lý cư trú của các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định...
 
>>chi tiết
Việc bảo đảm quyền tự do cư trú của công dân được thực hiện như thế nào? Việc bảo đảm quyền tự do cư trú của công dân được thực hiện như thế nào?
Điều 5 Luật cư trú quy định quyền tự do cư trú của công dân được Nhà nước bảo đảm. Mọi hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân...
 
>>chi tiết
Công dân có bị hạn chế quyền tự do cư trú không? Công dân có bị hạn chế quyền tự do cư trú không?
Tự do cư trú là một quyền của công dân được pháp luật công nhận và bảo vệ. Tuy nhiên, quyền tự do cư  trú của mỗi cá nhân phải...
 
>>chi tiết
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan