Quy trình đăng ký cư trú - Hỏi và đáp

Công tác tiếp nhận thông báo lưu trú Công tác tiếp nhận thông báo lưu trú
Theo quy định của Luật cư trú thì lưu trú là việc công dân ở lại trong một thời gian nhất định tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn ngoài nơi cư trú và không thuộc trường hợp phải đăng ký ...
 
 
>>chi tiết
Trả kết quả và lưu trữ hồ sơ đăng ký tạm trú Trả kết quả và lưu trữ hồ sơ đăng ký tạm trú
Trường hợp được giải quyết đăng ký tạm trú: Trả lại giấy tờ, tài liệu cho công dân ( nếu có ); đề nghị công dân kiểm tra lại giấy tờ, tài liệu, đối chiếu các thông tin được ghi trong sổ tạm trú ...

 
>>chi tiết
Những công việc của người làm công tác đăng ký tạm trú Những công việc của người làm công tác đăng ký tạm trú
Về cơ bản, trình tự, thủ tục đăng ký tạm trú cũng gồm các bước như đăng ký thường trú. Tuy nhiên, do Công an cấp xã là cơ quan có thẩm quyền đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú cho công dân ...
 
 
>>chi tiết
Lưu trữ hồ sơ đăng ký thường trú Lưu trữ hồ sơ đăng ký thường trú
Theo Điều 10 Thông tư số 80/2011/TT-BCA, việc lưu trữ hồ sơ đăng ký thường trú là bước sắp xếp, lưu trữ hồ sơ để bảo quản, khai thác lâu dài. Cách thức ghi chép, bảo quản, khai thác hồ sơ ...
 
 
>>chi tiết
Trả kết quả đăng ký thường trú Trả kết quả đăng ký thường trú
Đề nghị công dân kiểm tra lại giấy tờ, tài liệu, đối chiếu các thông tin được ghi trong sổ hộ khẩu, giấy tờ khác và ký nhận vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu ( ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm nhận kết quả) ...
 
 
>>chi tiết
Những công việc khi đăng ký thường trú của người làm công tác đăng ký thường trú Những công việc khi đăng ký thường trú của người làm công tác đăng ký thường trú
Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 80/2011/TT-BCA đã quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan, người làm công tác đăng ký thường trú khi thực hiện giải quyết đăng ký thường trú tại Công an huyện ...
 
 
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan