Đăng ký tạm trú, lưu trú, khai báo tạm vắng - Hỏi và đáp

Những điểm mới trong Luật cư trú về khai báo tạm vắng Những điểm mới trong Luật cư trú về khai báo tạm vắng
Thứ nhất, về đối tượng phải khai báo tạm vắng, nếu như trước đây theo quy định của Nghị định số 51/CP, mỗi khi đi khỏi nơi cư trú của mình, công dân có trách nhiệm khai báo tạm vắng ...
 
 
>>chi tiết
Thủ tục khai báo tạm vắng Thủ tục khai báo tạm vắng
Người khai báo tạm vắng phải đến trụ sở Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú để làm thủ tục khai báo tạm vắng. Khi đến khai báo tạm vắng phải xuất trình chứng minh nhân dân và ghi vào phiếu ...
 
 
>>chi tiết
Những trường hợp phải khai báo tạm vắng Những trường hợp phải khai báo tạm vắng
Bị can, bị cáo đang tại ngoại; người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù; người bị kết án phạt tù được hưởng án treo; người bị phạt ...

 
>>chi tiết
Những quy định mới về lưu trú trong Luật cư trú Những quy định mới về lưu trú trong Luật cư trú
Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định rõ về lưu trú, theo đó là việc công dân ở lại trong một thời gian nhất định tại địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn ngoài nơi cư trú của mình ...
 
 
>>chi tiết
Những giấy tờ cần thiết khi thông báo lưu trú Những giấy tờ cần thiết khi thông báo lưu trú
Vì nơi tiếp nhận thông báo lưu trữ, theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Thông tư số 52/2010/TT-BCA thì cơ quan tiếp nhận thông báo lưu trú là trụ sở Công an xã, phường, thị trấn ...
 
 
>>chi tiết
Hình thức thông báo lưu trú Hình thức thông báo lưu trú
Việc thông báo lưu trú được thực hiện trực tiếp hoặc bằng điện thoại hoặc qua mạng máy tính. Công an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thông báo địa điểm, số điện thoại nơi tiếp nhận thông báo ...

 
>>chi tiết
Thông báo lưu trú Thông báo lưu trú
Cùng với quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, các quy định về thông báo lưu trú là một bộ phận quan trọng của công tác đăng ký, quản lý cư trú. Theo đó, khoản 1 Điều 31 Luật cư trú ...
 
 
>>chi tiết
Những trường bị hủy bỏ đăng ký tạm trú Những trường bị hủy bỏ đăng ký tạm trú
Trường hợp đăng ký tạm trú không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không đúng điều kiện theo quy định của pháp Luật cư trú thì Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ...

 
>>chi tiết
Những trường hợp bị xóa tên trong sổ đăng ký tạm trú Những trường hợp bị xóa tên trong sổ đăng ký tạm trú
Người đã đăng ký tạm trú nhưng chết, mất tích hoặc không sinh sống, lao động, học tập từ sáu tháng trở lên thì Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó tạm trú phải xóa tên của họ trong sổ ...
 
 
>>chi tiết
Thời hạn điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú Thời hạn điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của cơ quan có thẩm quyền thì chủ hộ hoặc người ...
 
 
>>chi tiết
Thủ tục, hồ sơ điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú Thủ tục, hồ sơ điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú
Theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 52/2010/TT-BCA, khi cần phải điều chỉnh những nội dung ghi trong sổ tạm trú nhằm bảo đảm nội dung của sổ tạm trú luôn luôn phù hợp với thay đổi ...
 
 
>>chi tiết
Những trường hợp điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú Những trường hợp điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú
Cũng như quy định đối với đăng ký thường trú, để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân cũng như giúp cơ quan, cán bộ đăng ký, quản lý cư trú nắm bắt kịp thời những di biến động ...
 
 
>>chi tiết
Những điểm mới về đăng ký tạm trú Những điểm mới về đăng ký tạm trú
So với các quy định đăng ký tạm trú, Nghị định số 51/CP ngày 10-5-1997 của Chính phủ về việc đăng ký tạm trú có thời hạn và đăng ký tạm trú không xác định thời hạn. Đăng ký tạm trú có thời hạn ...
 
 
>>chi tiết
Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài cư trú có thời hạn tại Việt Nam Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài cư trú có thời hạn tại Việt Nam
Theo quy định tại Điều 15 Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2000 thì người nước ngoài cư trú có thời hạn tại Việt Nam ( Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10) ...
 
 
>>chi tiết
Trường hợp sổ tạm trú bị hư hỏng, bị mất Trường hợp sổ tạm trú bị hư hỏng, bị mất
Cũng như đối với đăng ký thường trú, để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, khoản 2 Điều 17 Thông tư số 52/2010/TT-BCA quy định về cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú cho công dân ...
 
 
>>chi tiết
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan