Quy định pháp luật về thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội - Hỏi và đáp

Quy định về mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc Quy định về mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộcTheo Quyết định 959/QĐ – BHXH năm 2015 về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế với nhiều quy định về mức đóng, hồ sơ, thời hạn giải quyết; chu trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHXH;… được ban hành ngày 09/09/2015 – áp dụng từ ngày 01/01/2016 >>chi tiết
Quy định của Luật bảo hiểm xã hội về hồ sơ hưởng chế độ ốm đau Quy định của Luật bảo hiểm xã hội về hồ sơ hưởng chế độ ốm đauCăn cứ vào Điều 102 mục II Chương VII Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016,, khi có thời gian nằm điều trị bệnh 45 ngày mà nay chị Z muốn được hưởng chế độ ốm đau thì phải lập hồ sơ gồm có các loại giấy tờ sau đây để yêu cầu cơ quan thẩm quyền giải quyết: >>chi tiết
Hồ sơ hưởng chế độ thai sản Hồ sơ hưởng chế độ thai sảnTheo quy định tại Điều 108 mục II Chương VII Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, những người thuộc diện được hưởng chế độ thai sản thì phải lập hồ sơ để hưởng chế độ này gồm có các giấy tờ sau đây: >>chi tiết
Hồ sơ để được hưởng chế độ tai nạn lao động Hồ sơ để được hưởng chế độ tai nạn lao độngCăn cứ vào quy định tại Điều 104 mục II Chương VII Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, người được hưởng chế độ tai nạn lao động phải lập hồ sơ gồm những giấy tờ sau đây để yêu cầu cơ quan bảo hiểm xã hội... >>chi tiết
Hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp Hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệpCăn cứ vào quy định tại Điều 105 mục II Chương VII Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, để được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp do bị điếc vì làm việc tại môi trường tiếng ồn cao thì ông T phải lập hồ sơ gồm những giấy tờ sau: >>chi tiết
Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH bắt buộc Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH bắt buộcTheo quy định tại Điều 108 mục II Chương VII Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, hồ sơ hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm các giấy tờ sau đây: >>chi tiết
Hồ sơ bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia BHXH bắt buộc Hồ sơ bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia BHXH bắt buộcTheo quy định điều 109 mục 2 chương VII Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016,, hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm các loại giấy tờ sau đây: >>chi tiết
Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH bắt buộc Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH bắt buộcTheo quy định điều 111 mục 2 chưa VII Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, hồ sơ hưởng chế độ tử tuất đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội và người bảo lưu thời gian đóng... >>chi tiết
Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất của người đang hưởng lương hưu Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất của người đang hưởng lương hưuCăn cứ vào Luật Bảo hiểm Xã hội 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Luật này quy định chế độ tử tuất là một phần của bảo hiểm xã hội và sẽ được thực hiện như sau: >>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan