Quy định pháp luật về quyền và trách nhiệm của người lao động, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội - Hỏi và đáp

Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng Lao động Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng Lao độngTheo Điều 86 Luật bảo hiểm xã hội 2014 số: 58/2014/QH13 quy định người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội được chọn một trong các phương thức đóng sau đây: >>chi tiết
Điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động khi suy giảm khả năng lao động Điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động khi suy giảm khả năng lao độngTheo Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 tại Điều 55 quy định về điều kiện hưởng lương hưu năm 2016 đối với người lao động khi suy giảm khả năng lao động. >>chi tiết
Quyền và trách nhiệm của người lao động trong luật bảo hiểm xã hội Quyền và trách nhiệm của người lao động trong luật bảo hiểm xã hội
 
Người lao động có các quyền sau đây: Được cấp sổ bảo hiểm xã hội, Nhận sổ bảo hiểm xã hội khi không còn làm việc.Nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ...
>>chi tiết
Quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động Quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động
 
Quyền của người sử dụng lao động Người sử dụng lao động có các quyền sau đây. Từ chối thực hiện những yêu cầu không đúng quy định của pháp...
>>chi tiết
Quyền và trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm xã hội Quyền và trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm xã hội

Quyền của tổ chức bảo hiểm xã hội Tổ chức bảo hiểm xã hội có các quyền sau đây, Tổ chức quản lý nhân sự, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật từ chối...
>>chi tiết
Điều kiện người lao động sẽ được hưởng chế độ ốm đau Điều kiện người lao động sẽ được hưởng chế độ ốm đau

Theo quy định tại Điều 22 Luật bảo hiểm xã hội, trong những điều kiện sau đây thì người lao động sẽ được hưởng chế độ ốm đau .Bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc...
>>chi tiết
Giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động Giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động

Quy định người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây.Vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnh...
>>chi tiết
Tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng Tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng thángTại Điều 64 Luật bảo hiểm xã hội 2014 số: 58/2014/QH13 quy định người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: >>chi tiết
Bảo hiểm xã hội  tự nguyện là gì ? Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì ?Theo quy định tại Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội số: 58/2014/QH13 Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình để hưởng bảo hiểm xã hội. >>chi tiết
Phương thức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện Phương thức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyệnTheo Điều 87 Luật bảo hiểm xã hội 2014 số: 58/2014/QH13 quy định người lao động đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây: >>chi tiết
Điều kiện người lao động tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu Điều kiện người lao động tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưuTheo quy định tại Điều 56 luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, ng ười lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây: >>chi tiết
Bảo hiểm thất nghiệp áp dụng bắt buộc đối với người lao động nào Bảo hiểm thất nghiệp áp dụng bắt buộc đối với người lao động nàoQuy định về Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2016 mới nhất theo Luật làm việc số 38/2013/QH13 gồm: Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp… >>chi tiết
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan