Quy định pháp luật về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội - Hỏi và đáp

Bảo hiểm xã hội là gì Bảo hiểm xã hội là gì
 
Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo hay bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mát thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...
>>chi tiết
Người lao động là công dân Việt Nam tham gia BHXH bắt buộc Người lao động là công dân Việt Nam tham gia BHXH bắt buộc

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia. Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội...
>>chi tiết
Mức đóng và phương thức đóng BHXH của người sử dụng lao động Mức đóng và phương thức đóng BHXH của người sử dụng lao động

Khi sử dụng 20 lao động, thuộc diện phải đóng bảo hiểm xã hội thì căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 92 Luật bảo hiểm xã hội, hàng tháng Công ty K đóng trên... 
>>chi tiết
Chế độ được hưởng khi đóng bảo hiểm xã hội Chế độ được hưởng khi đóng bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào khoản 1 Điều 4 Luật bảo hiểm xã hội, khi thuộc diện phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và D đã thực hiện nghĩa vụ đó thì anh ta sẽ được hưởng các chế độ...
>>chi tiết
Bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm các chế độ Bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm các chế độ

Tại khoản 2 Điều 4 Luật bảo hiểm xã hội quy định bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm các chế độ sau đây... 
>>chi tiết
Chế độ được hưởng khi đóng bảo hiểm thất nghiệp Chế độ được hưởng khi đóng bảo hiểm thất nghiệp

Khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, thì căn cứ vào khoản 3 Điều 4 Luật bảo hiểm xã hội, anh K sẽ được hưởng các chế độ sau đây. Trợ cấp thất nghiệp...
>>chi tiết
Những hành vi bị nghiêm cấm trong bảo hiểm xã hội Những hành vi bị nghiêm cấm trong bảo hiểm xã hội
 
Về đóng bảo hiểm xã hội. Không đóng bảo hiểm xã hội. Đóng không đúng mức quy định. Đóng không đúng thời gian quy định. Đóng không đủ số người thuộc...
>>chi tiết
Quy định về việc đóng quỹ hưu trí và tử tuất Quy định về việc đóng quỹ hưu trí và tử tuất

Khoản 1 Điều 91 Luật bảo hiểm xã hội quy định hàng tháng, người lao động quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm...
>>chi tiết
Quy định về đối tượng áp dụng chế độ ốm đau Quy định về đối tượng áp dụng chế độ ốm đau

Tại Điều 21 Luật bảo hiểm xã hội quy định đối tượng áp dụng chế độ ốm đau là người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật bảo hiểm xã... 
>>chi tiết
Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau

Luật bảo hiểm xã hội tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần và được quy định như sau: Làm việc trong điều kiện bình thường thì...
>>chi tiết
Người lao động mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày Người lao động mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

Tại khoản 2 Điều 23 Luật bảo hiểm xã hội quy định người lao động mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ y tế ban hành thì...
>>chi tiết
Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau

Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là hai mươi ngày làm việc nếu con dưới ba tuổi, tối đa là mười lăm ngày làm...
>>chi tiết
Cả cha, mẹ tham gia BHXH, nếu 1 người hết hạn hưởng chế độ mà con vẫn ốm Cả cha, mẹ tham gia BHXH, nếu 1 người hết hạn hưởng chế độ mà con vẫn ốm

Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội, nếu một người đã hết thời hạn hưởng chế độ mà con vẫn ốm đau thì người kia được hưởng... 
>>chi tiết
Quy định của Luật bảo hiểm xã hội về mức hưởng chế độ ốm đau Quy định của Luật bảo hiểm xã hội về mức hưởng chế độ ốm đau

Tại khoản 1 Điều 25 Luật bảo hiểm xã hội xã hội quy định người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 23 và Điều 24 của Luật...
>>chi tiết
Người lao động điều trị ốm đau dài ngày đã quá thời hạn 180 ngày Người lao động điều trị ốm đau dài ngày đã quá thời hạn 180 ngày

Trong trường hợp ngày lao động điều trị ốm đau dài ngày đã quá thời hạn 180 ngày, thì thời gian tiếp theo họ sẽ được hưởng chế độ ốm đau như sau. Bằng 65% mức tiền lương...
>>chi tiết
Trang: 1 2 3 4 5  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan