Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm về môi trường

Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh
Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12-6-2006 của chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh....
>>chi tiết
Nhóm thực vật hoang dã cấm khai thác Nhóm thực vật hoang dã cấm khai thác

 
Theo công văn số 3399/VPCP-NN ngày 21-6-2002 của Văn phòng Chính phủ về việc chính Danh mục thực vật, động vật hoang dã quý hiếm
>>chi tiết
Hành vi vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng Hành vi vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng
 
 
Gây thiệt hại về lâm sản (trừ động vật rừng) từ trên mức tối đa bị xử phạt vi phạm hành chính đến hai lần mức tối đa bị xử phạt vi phạm hành chính quy định cho mỗi hành vi vi phạm.....
>>chi tiết
Hành vi vi phạm các quy định về mua bán điện Hành vi vi phạm các quy định về mua bán điện
 
 
Trì hoãn việc cấp điện sau khi hợp đồng mua bán điện đã ký; không đảm bảo chất lượng, số lượng điện năng, tính ổn định trong cấp điện theo hợp đồng đã ký, trừ trường hợp bất khả kháng; ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện không đúng quy định.....
>>chi tiết
Phụ lục về việc xác định SL động vật rừng nguy cấp quý hiếm Phụ lục về việc xác định SL động vật rừng nguy cấp quý hiếm
 
 
Về việc xác định số lượng cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT/BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08-3-2007)
>>chi tiết
Công cụ, phương tiện săn bắt bị cấm Công cụ, phương tiện săn bắt bị cấm
 
 
Sử dụng công cụ hoặc phương tiện săn bắt bị cấm là sử dụng các loại vũ khí quân dụng (kể cả đã được cải biến), các loại tên tẩm thuốc độc hoặc dùng chất độc, đào hầm, hố, cắm chông, bẫy kiềng lớn, bẫy cắm chông...
>>chi tiết
Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại
 
 
Trước khi được sửa đổi, bổ sung vào năm 2009, trong Bộ luật hình sự năm 1999, tội danh này chưa được quy định, theo Luật sửa đổi....
>>chi tiết
Người đã bị xử phạt hành chính về hành vi làm tem giả Người đã bị xử phạt hành chính về hành vi làm tem giả
 
Đối với các tội mà điều luật có quy định tình tiết “đã bị xử phạt hành chính về hành vi mà còn vi phạm” và đã được hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan có thẩm quyền thì thực hiện...
 
>>chi tiết
Vi phạm các quy định về quản lý rừng Vi phạm các quy định về quản lý rừng
 
 
Người phạm tội này trong trường hợp thông thường (không có tình tiết tăng nặng đinh khung) bi phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm....
>>chi tiết
Phạm tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ? Nếu phạm tội thì bị xử lý như thế nào? Phạm tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ? Nếu phạm tội thì bị xử lý như thế nào?
 
Theo Điều 3 Luật đa dạng sinh học năm 2008 quy định: Loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ là loài hoang dã, giống cấy trồng, giống vật nuôi, vi sinh vật và nấm đặc hữu, có giá trị đặc biệt...
 
>>chi tiết
Người bị coi là phạm tội cho vay lãi nặng Người bị coi là phạm tội cho vay lãi nặng
 
 
Căn cứ vào các quy định trên, người cho vay với mức lãi suất cao từ gấp 05 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, có thu lợi bất chính sẽ phạm tội cho vay lãi nặng....
>>chi tiết
Thế nào là hành vi khai thác, buôn bán, vận chuyển gỗ trái phép ? Thế nào là hành vi khai thác, buôn bán, vận chuyển gỗ trái phép ?
 
Khai thác trái phép cây rừng là một trong các hành vi sau đây: Khai thác cây rừng ở rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép...
>>chi tiết
Đường lối xử lý của Nhà nước ta đối với người đốt, phá rừng trái phép hoặc có hành vi khác hủy  hoại rừng trồng được xử lý như thế nào? Đường lối xử lý của Nhà nước ta đối với người đốt, phá rừng trái phép hoặc có hành vi khác hủy hoại rừng trồng được xử lý như thế nào?
 
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phậm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản....
>>chi tiết
Tội phạm hủy hoại rừng Tội phạm hủy hoại rừng
 
 
Hành vi khác hủy hoại rừng” là đào bới, nổ mìn, san ủi, đào, đắp ngăn nước thủy triều, tháo nước hoặc xả chất độc hại vào rừng trái pháp luật...làm cho cây rừng bị chết hàng loạt...
>>chi tiết
Trang: 1 2 3 4  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan