Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính - Hỏi và đáp

Tội xúc phạm quốc kỳ, quốc huy Tội xúc phạm quốc kỳ, quốc huy
 
Đối với tội phạm này, nhà làm luật chỉ quy định một trường hợp phạm tội và đó cũng là cấu thành cơ bản của tội phạm. Người phạm tội bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ...
 
 
>>chi tiết
Phạm tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng Phạm tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
 
Khoản 3 Điều 275 chỉ quy định một tình tiết là yếu tố định khung hình phạt, đó là tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép gây ra hậu quả...
 
 
>>chi tiết
Phạm tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép nhiều lần hoặc gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng Phạm tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép nhiều lần hoặc gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng
 
Phạm tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép nhiều lần là người phạm tội có nhiều lần thực hiện hành vi tổ chức, cưỡng ép...
 
 
>>chi tiết
Tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép không có các tình tiết định khung hình phạt Tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép không có các tình tiết định khung hình phạt
 
Đây là trường hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 275, là cấu thành cơ bản của tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép...
 
 
>>chi tiết
Tội ở lại Việt Nam trái phép Tội ở lại Việt Nam trái phép
 
Cũng như đối với xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, do nhà làm luật quy định trong cùng một điều luật nên đối với tội ở lại Việt Nam trái phép chỉ quy định một trường hợp phạm tội...
 
 
>>chi tiết
Tội xuất cảnh, nhập cảnh trái phép Tội xuất cảnh, nhập cảnh trái phép
 
Đối với tội xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, nhà làm luật chỉ quy định một trường hợp phạm tội và đó cũng là cấu thành cơ bản của tội phạm. Người phạm tội có thể bị phạt tiền...
 
 
>>chi tiết
Các hình phạt bổ sung đối với tội phạm vi phạm quy chế về khu vực biên giới Các hình phạt bổ sung đối với tội phạm vi phạm quy chế về khu vực biên giới
 
Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đên ba mươi triệu đồng, cấm cư trú từ một năm đến năm năm ...

 
>>chi tiết
Trường hợp tội phạm vi phạm quy chế về khu vực biên giới tái phạm hoặc phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng Trường hợp tội phạm vi phạm quy chế về khu vực biên giới tái phạm hoặc phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng
 
Khoản 2 của Điều 273 quy định hai tình tiết là yếu tố định khung hình hạt, đó là: tái phạm hoặc phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng. Theo quy định tại khoản 1 Điều 49 thì tái phạm là trường hợp ...
 
 
>>chi tiết
Tội vi phạm quy chế về khu vực biên giới không có các tình tiết định khung hình phạt Tội vi phạm quy chế về khu vực biên giới không có các tình tiết định khung hình phạt
 
Đây là trường hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 273, là cấu thành cơ bản của tội vi phạm quy chế về khu vực biên giới. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng ...
 
 
>>chi tiết
Vi phạm các quy định về bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng Vi phạm các quy định về bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng
 
Khoản 2 của Điều 272 quy định hai tình tiết là yếu tố định khung hình phạt nhưng có mức độ nguy hiểm cho xã hội khác nhau, đó là vi phạm các quy định về bảo vệ...
 
 
>>chi tiết
Tội vi phạm các quy định về bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh không có các tình tiết định khung hình phạt Tội vi phạm các quy định về bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh không có các tình tiết định khung hình phạt
 
Đây là trường hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 272, là cấu thành cơ bản của tội phạm. Người phạm tội có thể bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ hai triệu đồng...
 
 
>>chi tiết
Tội vi phạm các quy định về xuất bản, phát hành sách, báo, đĩa âm thanh, băng âm thanh, đĩa hình, băng hình hoặc các ấn phẩm khác Tội vi phạm các quy định về xuất bản, phát hành sách, báo, đĩa âm thanh, băng âm thanh, đĩa hình, băng hình hoặc các ấn phẩm khác
 
Đối với tội vi phạm các quy định về xuất bản và phát hành sách, báo, đĩa âm thanh, băng âm thanh, đĩa hình, băng hình hoặc các ấn phẩm khác, nhà làm luật chỉ quy định...
 
 
>>chi tiết
Quy định của pháp luật về tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở Quy định của pháp luật về tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở
 
Đối với tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở, nhà làm luật chỉ quy định một trường hợp phạm tội và đó cũng là cấu thành cơ bản của tội phạm. Người phạm tội có thể bị phạt cải tạo...
 
 
>>chi tiết
Tội không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính Tội không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính
 
Đối với tội không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính...
 
 
>>chi tiết
Các hình phạt bổ sung tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội Các hình phạt bổ sung tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội
 
Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến năm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm...
 
 
>>chi tiết
Trang: 1 2 3 4  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan