Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người - Hỏi và đáp

Tội lợi dụng nghề nghiệp cố ý lây truyền HIV cho người khác ? Tội lợi dụng nghề nghiệp cố ý lây truyền HIV cho người khác ?
 
Là trường hợp người phạm tội đã lợi dụng nghề nghiệp của mình mà nghề đó có khả năng, điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện hành vi cố ý truyền HIV cho...

>>chi tiết
Tội cố ý truyền HIV đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân ? Tội cố ý truyền HIV đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân ?

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp phạm tội quy định tại điểm d khoản 2 Điều 117 Bộ luật hình sự, chỉ khác ở chỗ người phạm tội trong...
 
>>chi tiết
Tội cố ý lây truyền HIV với người chưa thành niên ? Tội cố ý lây truyền HIV với người chưa thành niên ?

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp phạm tội quy định tại điểm b khoản 2 Điều 117 Bộ luật hình sự, chỉ khác ở chỗ người phạm tội trong...

>>chi tiết
Phạm tội cố ý truyền HIV đối với nhiều người ? Phạm tội cố ý truyền HIV đối với nhiều người ?

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp phạm tội quy định tại điểm a khoản 2 Điều 117  Bộ luật hình sự, chỉ khác nhau ở chỗ người phạm tội...
 
 
>>chi tiết
Tội cố ý lây truyền HIV cho người khác có tổ chức ? Tội cố ý lây truyền HIV cho người khác có tổ chức ?

Cũng giống như các trường hợp phạm tội có tổ chức trong các tội phạm khác, là trường hợp nhiều người cố ý cùng bàn bạc, câu kết chặt chẽ với nhau, vạch ra...
 
>>chi tiết
Tội cố ý truyền HIV cho một người không thuộc trường hợp quy định từ điểm a đến điểm đ khoản 2 Điều 118 Bộ luật hình sự ? Tội cố ý truyền HIV cho một người không thuộc trường hợp quy định từ điểm a đến điểm đ khoản 2 Điều 118 Bộ luật hình sự ?

Đây là trường hợp chỉ có 1 người bị người khác truyền HIV, người bị truyền HIV có thể bị nhiễm HIV do bị truyền nhưng cũng có thể không bị nhiễm, nhưng...

>>chi tiết
Định nghĩa và khung hình phạt cho tội cố ý truyền HIV cho người khác ? Định nghĩa và khung hình phạt cho tội cố ý truyền HIV cho người khác ?

Người nào cố ý truyền HIV cho người khác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 117 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. Phạm tội...
 
>>chi tiết
Phạm tội mua bán người nhiều lần ? Phạm tội mua bán người nhiều lần ?

Phạm tội nhiều lần là trường hợp người phạm tội nhiều lần thực hiện hành vi mua bán người và mỗi lân hành vi mua bán đã cấu thành tội mua bán người....
 
>>chi tiết
Tội mua bán người để đưa ra nước ngoài ? Tội mua bán người để đưa ra nước ngoài ?

Hành vi mua bán người để đưa ra nước ngoài được coi là hành vi phạm tội nghiêm trọng. Thực tiễn trong những năm vừa qua hầu hết các vụ mua bán người là để...

>>chi tiết
Tội mua bán nhiều người ? Tội mua bán nhiều người ?

Đây la trường hợp có từ 2 người trở lên bị người phạm tội mua bán, trong đó có thể có người bị đưa ra nước ngoài, có người không bị đưa ra nước ngoài hoặc...

>>chi tiết
Tội mua bán người với mục đích lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân ? Tội mua bán người với mục đích lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân ?

Là trường hợp người bán hoặc người mua khi thực hiện hành vi giao dịch mua bán người đã biêt rõ mục đích của việc mua bán là để lấy bộ phận cơ thể của...

>>chi tiết
Tội mua bán người có tính chất chuyên nghiệp ? Tội mua bán người có tính chất chuyên nghiệp ?

Là người phạm tội lấy việc mua bán người là nguồn sống chính cho mình. Ví dụ: Hoàng Văn N là 1 kẻ sống lang thang không nghề nghiệp, thường tụ tập 1 số...

>>chi tiết
Tội mua bán người có tổ chức ? Tội mua bán người có tổ chức ?

Cũng giống như trường hợp phạm tội có tổ chức, phạm tội mua bán ngươi có tổ chức là trường hợp nhiều người tham gia, trong đó có người chủ mưu, người cầm...

>>chi tiết
Tội mua bán người vì mục đích mại dâm ? Tội mua bán người vì mục đích mại dâm ?

Là trường hợp sử dụng người bị mua, bị bán vào việc hoạt động mại dâm. Thông thường, người phạm tội trong trường hợp này còn bị truy cứu thêm tội môi giới...

>>chi tiết
Tội mua bán 1 người và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 191 Bộ luật hình sự Tội mua bán 1 người và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 191 Bộ luật hình sự

Là trường hợp 1 người hoặc nhiều người mua bán 1 người mà không thuộc trường hợp phạm tội mua bán vì mục đích mại dâm, phạm tội có tổ chức, phạm tội...

>>chi tiết
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan