Các tội xâm phạm sở hữu - Hỏi và đáp

Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản không có các tình tiết định khung hình phạt? Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản không có các tình tiết định khung hình phạt?

Đây là trường hợp phạm tội quy định tại khoản 1 điều 144,là cấu thành cơ bản tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản. Khoản 1 điếu 145 là tội phạm ít...

>>chi tiết
Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản giá trị từ 500 triệu ? Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản giá trị từ 500 triệu ?

Khoản 2 của điều luật chỉ có 1 tình tiết định khung hình phạt, đó là giá trị tài sản bị thiệt hại từ 500 triệu đồng trở lên. Việc xác định giá trị tài sản từ 500 triệu đồng...
 
>>chi tiết
Định nghĩa và khung hình phạt cho tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản luật hình sự ? Định nghĩa và khung hình phạt cho tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản luật hình sự ?
 
Là hành vi của 1 người tuy thấy trước hành vi đó của mình có thể gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, nhưng cho rằng thiệt hại đó không xảy ra hoặc có thể...
 
>>chi tiết
Hình phạt bổ sung với người phạm tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước ? Hình phạt bổ sung với người phạm tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước ?

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước tài sản còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ...
 
>>chi tiết
Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước giá trị từ 500 triệu trở lên ? Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước giá trị từ 500 triệu trở lên ?

Khoản 3 của điều luật chỉ quy định một số trường hợp phạm tội, đó là tài sản của Nhà nước bị thiệt hại có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên. Các cơ quan tiến hành...

>>chi tiết
Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước giá trị từ 200 triệu đến dưới 500 triệu ? Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước giá trị từ 200 triệu đến dưới 500 triệu ?

Khoản 2 của Điều luật quy định một trường hợp phạm tội, đó là tài sản của nhà nước bị thiệt hại có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu. Các cơ quan...

>>chi tiết
Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước không có các tình tiết định khung hình phạt ? Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước không có các tình tiết định khung hình phạt ?

Đây là trường hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 144, là cấu thành cơ bản của tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước...

>>chi tiết
Định nghĩa và khung hình phạt cho tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước ? Định nghĩa và khung hình phạt cho tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước ?
 
Người nào có nhiệm vụ trực tiếp trong công tác quản lý tài sản của Nhà nước, vì thiếu trách nhiệm mà để mất mát, hư hỏng, lãng phí gây thiệt hại cho tài sản...
 
>>chi tiết
Hình phạt bổ sung với người phạm tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản ? Hình phạt bổ sung với người phạm tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản ?

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm...

>>chi tiết
Tội cố ý hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng ? Tội cố ý hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng ?
Được coi là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do hành vi phạm tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản gây ra nếu: Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe...
>>chi tiết
Tội cố ý hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên? Tội cố ý hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên?
 
Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm g khoản 2 Điều 143 Bộ luật hình sự chỉ khác ở chỗ giá trị tài sản bị thiệt hại là từ...

>>chi tiết
Tội cố ý hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản gây hậu quả rất nghiêm trọng ? Tội cố ý hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản gây hậu quả rất nghiêm trọng ?

Được coi là hậu quả rất nghiêm trọng do hành vi phạm tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản gây ra nếu: Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe...

>>chi tiết
Tội cố ý hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng? Tội cố ý hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng?
 
Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm g khoản 2 Điều 143 Bộ luật hình sự chỉ khác ở chỗ giá trị tài sản bị thiệt hại là từ...

>>chi tiết
Tội cố ý hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng? Tội cố ý hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng?

Thiệt hại do hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản gây ra chứ không phải là giá trị ban đầu của tài sản bị hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng, trừ trường hợp...

>>chi tiết
Trường hợp nào được coi là tái phạm nguy hiểm tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản ? Trường hợp nào được coi là tái phạm nguy hiểm tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản ?

Trường hợp này là hoàn toàn giống với các trường hợp tái phạm nguy hiểm khác, chỉ cần xác định người phạm tội có đủ các dấu hiệu quy định tại khoản 2...

>>chi tiết
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan