Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp - Hỏi và đáp

Trường hợp phạm tội theo khoản 2 Điều 390(Tội không tố giác tội phạm) Trường hợp phạm tội theo khoản 2 Điều 390(Tội không tố giác tội phạm)
Khác với các điều luật quy định trong chương này, khoản 2 Điều 390 không phải là cấu thành tăng nặng mà là cấu thành giảm nhẹ với tình tiết “người không tố giác nếu đã có hành động can ngăn ...
 
 

>>chi tiết
Trường hợp phạm tội theo khoản 2 Điều 314(Tội không tố giác tội phạm) Bộ luật hình sự 1999 Trường hợp phạm tội theo khoản 2 Điều 314(Tội không tố giác tội phạm) Bộ luật hình sự 1999
 
Khoản 2 của điều luật không phải là cấu thành tăng nặng hay cấu thành giảm nhẹ mà là trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự của một số trường hợp đối với người không tố giác tội phạm là ông, bà ...
 
 
    
>>chi tiết
Trường hợp phạm tội theo khoản 1 Điều 390(Tội không tố giác tội phạm) Trường hợp phạm tội theo khoản 1 Điều 390(Tội không tố giác tội phạm)
Theo quy định tại khoản 1 Điều 390, người phạm tội bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm là tội phạm ít nghiêm trọng. Khi quyết định hình phạt ...
 
 
>>chi tiết
Tội không tố giác tội phạm Tội không tố giác tội phạm
Không tố giác tội phạm là hành vi của một người biết rõ một tội phạm đang được chuẩn bị, đang hoặc đã được thực hiện mà không tố giác với cơ quan có thẩm quyền ...
 
 
>>chi tiết
Trường hợp phạm tội theo khoản 2 Điều 313 (Tội che giấu tội phạm) Trường hợp phạm tội theo khoản 2 Điều 313 (Tội che giấu tội phạm)
Khoản 2 của điều luật quy định một trường hợp phạm tội, đó là: phạm tội trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc phát hiện tội phạm hoặc có những hành vi khác bao che ...
 
 
>>chi tiết
Trường hợp phạm tội theo khoản 1 Điều 313 (Tội che giấu tội phạm) Trường hợp phạm tội theo khoản 1 Điều 313 (Tội che giấu tội phạm)
Theo quy định tại khoản 1 Điều 313, người phạm tội bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm, là tội phạm nghiêm trọng. Khi quyết định hình phạt ...
 
 
>>chi tiết
Tội che giấu tội phạm Tội che giấu tội phạm
Che giấu tội phạm là hành vi của một người không hứa hẹn trước, nhưng sau khi biết tội phạm được thực hiện, đã che giấu người phạm tội, các dấu vết ...
 
 
>>chi tiết
Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội đánh tháo người bị giam, giữ, người đang bị dẫn giải, người đang bị xét xử Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội đánh tháo người bị giam, giữ, người đang bị dẫn giải, người đang bị xét xử
Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm. Khi áp dụng hình phạt bổ sung đối với người phạm tội này...
 
 
>>chi tiết
Trường hợp phạm tội thuộc theo khoản 2 Điều 387 (Tội đánh tháo người bị giam, giữ, người đang bị dẫn giải, người đang bị xét xử) Trường hợp phạm tội thuộc theo khoản 2 Điều 387 (Tội đánh tháo người bị giam, giữ, người đang bị dẫn giải, người đang bị xét xử)
Cũng tương tự như các trường hợp phạm tội có tổ chức khác, đánh tháo người bị giam, giữ, đang bị dẫn giải hoặc đang bị xét xử có tổ chức là trường hợp có sự câu kết chặt chẽ giữa ...
 
 
>>chi tiết
Trường hợp phạm tội thuộc theo khoản 1 Điều 387 (Tội đánh tháo người bị giam, giữ, người đang bị dẫn giải, người đang bị xét xử) Trường hợp phạm tội thuộc theo khoản 1 Điều 387 (Tội đánh tháo người bị giam, giữ, người đang bị dẫn giải, người đang bị xét xử)
Theo quy định tại khoản 1 Điều 387 thì người phạm tội bị phạt tù từ hai tháng đến bảy năm, là tội phạm nghiêm trọng. Khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội theo ...
 
 
>>chi tiết
Tội đánh tháo người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, người đang bị áp giải, xét xử, chấp hành án phạt tù Tội đánh tháo người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, người đang bị áp giải, xét xử, chấp hành án phạt tù
 Đánh tháo người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, người đang bị áp giải, xét xử, chấp hành án phạt tù là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác đối với người canh giữ, người dẫn giải nhằm ...
 
 
>>chi tiết
Trường hợp cụ thể khi phạm tội theo khoản 2 Điều 386 (Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải, đang bị xét xử) Trường hợp cụ thể khi phạm tội theo khoản 2 Điều 386 (Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải, đang bị xét xử)
 
Trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang dẫn giải, đang bị xét xử có tổ chức là trường hợp có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng bỏ trốn hoặc giữa người bỏ trốn với người không bị giam ...
 
 
  
>>chi tiết
Trường hợp cụ thể khi phạm tội theo khoản 1 Điều 386 (Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử Trường hợp cụ thể khi phạm tội theo khoản 1 Điều 386 (Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử
Theo quy định tại khoản 1 Điều 386 thì người phạm tội bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm là tội phạm ít nghiêm trọng. Khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội theo ...
 
 
>>chi tiết
Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử
Trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải, đang bị xét xử là hành vi bỏ trốn của người đang bị giam, giữ, đang bị dẫn giải hoặc đang bị xét xử ...
 
 
>>chi tiết
Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản, phong tỏa tài sản Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản, phong tỏa tài sản
Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Đối với tội vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản...
 
 
>>chi tiết
Trang: 1 2 3 4 5 6 7  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan