Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình - Hỏi và đáp

Trường hợp cụ thể khi phạm tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng Trường hợp cụ thể khi phạm tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng
 
Điều 186 quy định hai trường hợp phạm tội nhưng chỉ một khung hình phạt từ cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm, là tội phạm ít nghiêm trọng... 
>>chi tiết
Trường hợp cụ thể khi phạm tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng Trường hợp cụ thể khi phạm tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng
 
Điều 186 quy định hai trường hợp phạm tội nhưng chỉ một khung hình phạt từ cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm, là tội phạm ít nghiêm trọng... 
>>chi tiết
Dấu hiệu cơ bản của tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng Dấu hiệu cơ bản của tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng
 
Cũng như chủ thể của các tội phạm khác, chủ thể của tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng cũng phải đảm bảo các yếu tố (điều kiện) cần và đủ như: độ tuổi, năng lực trách nhiệm hình sự...
>>chi tiết
Tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng Tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng
 
Tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng là hành vi của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và có khả năng thực tế để thực hiện việc cấp dưỡng đối với người mà mình có nghĩa vụ...
 
 
>>chi tiết
Trường hợp cụ thể khi phạm tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình
Điều 185 quy định nhiều trường hợp phạm tội nhưng chỉ một khung hình phạt từ cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm, là tội phạm ít nghiêm trọng...
 
 
    
>>chi tiết
Dấu hiệu nhận biết tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình Dấu hiệu nhận biết tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình
Cũng như chủ thể của các tội phạm khác, chủ thể của tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình cũng phải đảm bảo các yếu tố cần và đủ như...
 
 
    
>>chi tiết
Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình
Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình là hành vi ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình...
 
>>chi tiết
Trường hợp cụ thể khi phạm tội loạn luân Trường hợp cụ thể khi phạm tội loạn luân
 
Điều 184 chỉ quy định một trường hợp phạm tội, người phạm tội bị phạt tù từ một năm đến năm năm, là tội phạm nghiêm trọng. Khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội loạn luân ...
 
 
>>chi tiết
Dấu hiệu cơ bản của tội loạn luân Dấu hiệu cơ bản của tội loạn luân
 
Cũng như chủ thể của các tội phạm khác, chủ thể của tội loạn luân cũng phải đảm bảo các yếu tố cần và đủ như: độ tuổi, năng lực trách nhiệm hình sự...
 
 
>>chi tiết
Tội loạn luân Tội loạn luân
 
Tội loạn luân là hành vi của một người đã giao cấu với người cùng dòng máu về trực hệ, với anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha ...
 
 
>>chi tiết
Trường hợp cụ thể khi phạm tội đăng ký kết hôn trái pháp luật Trường hợp cụ thể khi phạm tội đăng ký kết hôn trái pháp luật
 Điều 149 có hai khoản nhưng chỉ quy định một trường hợp phạm tội, còn khoản 2 của điều luật quy định hình phạt bổ sung với người phạm tội. Người phạm tội đăng ký kết hôn trái pháp luật  ...
 
 
>>chi tiết
Nhận biết tội đăng ký kết hôn trái pháp luật Nhận biết tội đăng ký kết hôn trái pháp luật
Cũng như chủ thể của các tội phạm khác, chủ thể của tội đăng ký kết hôn trái pháp luật cũng phải đảm bảo các yếu tố cần và đủ như: độ tuổi, năng lực trách nhiệm hình sự ...
 
 
>>chi tiết
Tội đăng ký kết hôn trái pháp luật Tội đăng ký kết hôn trái pháp luật
     
Tội đăng ký kết hôn trái pháp luật là hành vi của người có trách nhiệm trong việc đăng ký kết hôn biết rõ là người xin đăng ký kết hôn không đủ điều kiện kết hôn mà vẫn...
>>chi tiết
Trường hợp cụ thể khi phạm tội tổ chức tảo hôn Trường hợp cụ thể khi phạm tội tổ chức tảo hôn
 
Như trên đã phân tích, Điều 183 Bộ luật hình sự quy định hai tội phạm khác nhau và mỗi tội chỉ quy định một trường hợp phạm tội, đều có chung một khung hình phạt ...
 
 
 
>>chi tiết
Nhận biết tội tổ chức tảo hôn Nhận biết tội tổ chức tảo hôn
Cũng như chủ thể của các tội phạm khác, chủ thể của tội tổ chức tảo hôn phải đảm bảo các yếu tố (điều kiện) cần và đủ như: độ tuổi, năng lực trách nhiệm hình sự ...
 
 
>>chi tiết
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan