Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng - Hỏi và đáp

Hình phạt bổ sung đối với tội rửa tiền Hình phạt bổ sung đối với tội rửa tiền
 
Ngoài hình phạt chính, người phạm tội rửa tiền còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt tiền đến ba lần số tiền hoặc giá trị tài sản được rửa, cấm đảm nhiệm chức vụ ...
 
 
>>chi tiết
Trường hợp phạm tội rửa tiền thuộc quy định tại khoản 3 Điều 251 Bộ luật hình sự Trường hợp phạm tội rửa tiền thuộc quy định tại khoản 3 Điều 251 Bộ luật hình sự
 
Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm e khoản 2 của điều luật, chỉ khác ở chỗ giá trị tiền, tài sản phạm tội có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn ...
 
 
>>chi tiết
Trường hợp phạm tội rửa tiền thuộc quy định tại khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự Trường hợp phạm tội rửa tiền thuộc quy định tại khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự
 
Cũng như trường hợp phạm tội có tổ chức khác, phạm tội rửa tiền có tổ chức là trường hợp có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm, trong đó có người tổ chức ...
 
 
>>chi tiết
Trường hợp phạm tội rửa tiền thuộc quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự Trường hợp phạm tội rửa tiền thuộc quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự
 
Theo quy định tại khoản 1 Điều 251 thì người phạm tội rửa tiền bị phạt tù từ một năm đến năm năm, là tội phạm nghiêm trọng. Khi quyết định hình phạt, nếu người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ ...
 
 
>>chi tiết
Tội rửa tiền Tội rửa tiền
 
Rửa tiền là làm cho tiền hoặc tài sản bất hợp pháp thành tài sản hợp pháp bằng cách thông qua các nghiệp vụ tài chính, ngân hàng hoặc các giao dịch khác; sử dụng tiền, tài sản đó ...

 
>>chi tiết
Hình phạt bổ sung đối với tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có Hình phạt bổ sung đối với tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
 
Ngoài hình phạt chính, người phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, tịch thu một phần ...
 
 
>>chi tiết
Trường hợp phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thuộc quy định tại khoản 4 Điều 250 Trường hợp phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thuộc quy định tại khoản 4 Điều 250
 
Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm c khoản 2, điểm a khoản 3 của điều luật, chỉ khác là tài sản, vật phạm pháp mà người phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ ...
 
 
>>chi tiết
Trường hợp phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thuộc quy định tại khoản 3 Điều 250 Trường hợp phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thuộc quy định tại khoản 3 Điều 250
 
Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 của điều luật, chỉ khác là tài sản, vật phạm pháp mà người phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ có giá trị rất lớn ...

 
>>chi tiết
Trường hợp phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thuộc quy định tại khoản 2 Điều 250 Trường hợp phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thuộc quy định tại khoản 2 Điều 250
 
Cũng như trường hợp phạm tội có tổ chức khác, phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có có tổ chức là trường hợp có sự cấu kết chặt chẽ giữa những người cùng ...
 
 
>>chi tiết
Trường hợp phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thuộc quy định tại khoản 1 Điều 250 Trường hợp phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thuộc quy định tại khoản 1 Điều 250
 
Theo quy định tại khoản 1 Điều 250 thì người phạm tội bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm ...
 
 
>>chi tiết
Những dấu hiệu tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có Những dấu hiệu tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
 
Chủ thể của tội phạm này cũng không phải chủ thể đặc biệt, chỉ cần đến một độ tuổi nhất định và có năng lực trách nhiệm hình sự đều có thể là chủ thể của tội phạm này. Người đủ 14 tuổi ...
 
 
>>chi tiết
Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
 
Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là hành vi của người biết rõ tài sản là do người khác phạm tội mà có tuy không hứa hẹn trước nhưng vẫn cất giữ, bảo quản ...
 
 
>>chi tiết
Trường hợp phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc quy định tại khoản 2 Điều 249 và hình phạt bổ sung Trường hợp phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc quy định tại khoản 2 Điều 249 và hình phạt bổ sung
 
Tương tự như tội đánh bạc, phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có tính chất chuyên nghiệp là người phạm tội lấy việc tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc là nguồn sống chính cho mình ...

 
>>chi tiết
Trường hợp phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc quy định tại khoản 1 Điều 249 Trường hợp phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc quy định tại khoản 1 Điều 249
 
Theo quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự, thì người phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm ...
 
 
>>chi tiết
Những dấu hiệu tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc Những dấu hiệu tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
 
Cũng tương tự như tội đánh bạc, chủ thể của tội phạm này không phải chủ thể đặc biệt, chỉ cần đến một độ tuổi nhất định và có năng lực trách nhiệm hình sự đều có thể là chủ thể của tội phạm này ...
 
 
>>chi tiết
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan