Các tội phạm xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân - Hỏi và đáp

Trường hợp phạm tội cụ thể khi xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo Trường hợp phạm tội cụ thể khi xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo
Trường hợp xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, là cấu thành độc lập với cấu thành tội phạm tại khoản 2 của điều luật...
 
>>chi tiết
Nhận biết tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo Nhận biết tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo
       
Cũng như chủ thể của các tội phạm khác, chủ thể của tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo cũng phải đảm bảo các yếu tố cần và đủ như: độ tuổi, năng lực trách nhiệm hình sự... 
>>chi tiết
Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo
Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo là hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn cản trở việc khiếu nại, tố cáo, việc xét, giải quyết hoặc xử lý người bị khiếu nại, tố cáo...
>>chi tiết
Trường hợp phạm tội cụ thể khi xâm phạm quyền bình đẳng giới Trường hợp phạm tội cụ thể khi xâm phạm quyền bình đẳng giới
Điều 166 Bộ luật hình sự quy định các trường hợp phạm tội, có khung hình phạt từ cảnh cáo,phạt tiền lên đến 100.000.000 đồng, cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm, là tội phạm ít nghiêm trọng...
 
 
>>chi tiết
Nhận biết tội xâm phạm quyền bình đẳng giới Nhận biết tội xâm phạm quyền bình đẳng giới
Cũng như chủ thể của các tội phạm khác, chủ thể của tội xâm phạm quyền bình đẳng giới cũng phải đảm bảo các yếu tố (điều kiện) cần và đủ như: độ tuổi, năng lực trách nhiệm hình sự...
 
           
 
>>chi tiết
Tội xâm phạm quyền bình đẳng của phụ nữ Tội xâm phạm quyền bình đẳng của phụ nữ
Tội xâm phạm quyền bình đẳng của phụ nữ là hành vi dùng vũ lực hoặc có hành vi nghiêm trọng khác cản trở phụ nữ tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, khoa học, văn hóa xã hội...

           
 
>>chi tiết
Trường hợp cụ thể khi phạm tội xâm phạm quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân Trường hợp cụ thể khi phạm tội xâm phạm quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân
 Điều 129 chỉ quy định một trường hợp phạm tội, có khung hình phạt từ cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến một năm, là tội phạm ít nghiêm trọng...
 
 
 
>>chi tiết
Dấu hiệu nhận biết tội xâm phạm quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân Dấu hiệu nhận biết tội xâm phạm quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân
Cũng như chủ thể của các tội phạm khác, chủ thể của tội xâm phạm quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân cũng phải đảm bảo các yếu tố...
 
 
                  
>>chi tiết
Tội xâm phạm quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân Tội xâm phạm quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân
Tội xâm phạm quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân là hành vi cấm đoán, cản trở công dân thực hiện quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo...
 
 
>>chi tiết
Các trường hợp cụ thể khi phạm tội buộc người lao động, cán bộ, công chức thôi việc trái pháp luật Các trường hợp cụ thể khi phạm tội buộc người lao động, cán bộ, công chức thôi việc trái pháp luật
Điều 128 chỉ quy định một trường hợp phạm tội, có khung hình phạt từ cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến một năm, là tội phạm ít nghiêm trọng ...
 
 
 
>>chi tiết
Dấu hiệu nhận biết tội buộc người lao động, cán bộ, công chức thôi việc trái pháp luật Dấu hiệu nhận biết tội buộc người lao động, cán bộ, công chức thôi việc trái pháp luật
 
Cũng như chủ thể của các tội phạm khác, chủ thể của tội buộc người lao động, cán bộ, công chức thôi việc trái pháp luật cũng phải đảm bảo các yếu tố cần và đủ như: độ tuổi...
 
 
>>chi tiết
Tội buộc người lao động, cán bộ, công chức thôi việc trái pháp luật Tội buộc người lao động, cán bộ, công chức thôi việc trái pháp luật
 Tội buộc người lao động, cán bộ, công chức thôi việc trái pháp luật là hành vi của người sử dụng lao động, người sử dụng cán bộ, công chức, vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân...

 
>>chi tiết
Các trường hợp cụ thể khi phạm tội làm sai lệch kết quả bầu cử Các trường hợp cụ thể khi phạm tội làm sai lệch kết quả bầu cử
 
Trường hợp làm sai lệch kết quả bầu cử không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, là cấu thành cơ bản của tội phạm...
 
 
>>chi tiết
Tội làm sai lệch kết quả bầu cử Tội làm sai lệch kết quả bầu cử
 
Tội làm sai lệch kết quả bầu cử, kết quả trung cầu ý dân là hành vi của người có trách nhiệm trong việc tổ chức, giám sát việc bầu cử đã giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu...
 
 
>>chi tiết
Dấu hiệu cơ bản của tội làm sai lệch kết quả bầu cử Dấu hiệu cơ bản của tội làm sai lệch kết quả bầu cử
 
Cũng như chủ thể của các tội phạm khác, chủ thể của tội làm sai lệch kết quả bầu cử cũng phải đảm bảo các yếu tố cần và đủ như: độ tuổi, năng lực trách nhiệm hình sự...
 
 
>>chi tiết
Trang: 1 2 3  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan