Các tội phạm về ma tuý - Hỏi và đáp

Dấu hiệu chủ thể của tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy Dấu hiệu chủ thể của tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy

Cũng như chủ thể của các tội phạm khác, chủ thể của tội “sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện hoặc dụng cụ ... 
 
>>chi tiết
Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy

Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù... 
 
>>chi tiết
Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy

Khoản 3 của điều luật chỉ quy định một trường hợp phạm tội, đó là: Tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy...
 
>>chi tiết
Trường hợp tái phạm, tái phạm nguy hiểm trong tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy Trường hợp tái phạm, tái phạm nguy hiểm trong tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự trường hợp tái phạm nguy hiểm quy định tại điểm k khoản 2 Điều 193, điểm p khoản 2 Điều 194...
 
>>chi tiết
Tội vận chuyển, mua bán tiền chất ma túy qua biên giới Tội vận chuyển, mua bán tiền chất ma túy qua biên giới

Vận chuyển, mua bán tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy qua biên giới là đem tiền chất dùng vào việc sản xuất...
>>chi tiết
Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất ma túy có trọng lượng từ hai trăm gam đến dưới năm trăm gam Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất ma túy có trọng lượng từ hai trăm gam đến dưới năm trăm gam

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như các trường hợp định lượng ma túy để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội theo khung hình phạt khác nhau... 
>>chi tiết
Tội lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức để tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy Tội lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức để tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như các trường hợp lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức phạm tội khác...
>>chi tiết
Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như các trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội khác...
>>chi tiết
Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy nhiều lần Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy nhiều lần

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như các trường hợp phạm tội nhiều lần khác...
 
>>chi tiết
Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy có tổ chức Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy có tổ chức

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như các trường hợp phạm tội có tổ chức khác...
 
>>chi tiết
Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy theo Khoản 1 Điều 195 Bộ luật hình sự Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy theo Khoản 1 Điều 195 Bộ luật hình sự
 
Đó là trường hợp tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 của điều luật...
 
>>chi tiết
Mặt chủ quan  của tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy Mặt chủ quan của tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy
 
Người phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy thực hiện hành vi phạm tội của mình do cố ý...
  
>>chi tiết
Quy định về mặt khách quan của tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy Quy định về mặt khách quan của tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy
 
Có thể nói hành vi khách quan của tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy cũng tương tự như hành vi khách quan của...
  
>>chi tiết
Khách thể của tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy Khách thể của tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy
 
Khách thể của tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy là chế độ quản lý của nhà nước...
 
>>chi tiết
Trang: 1 2 3 4 5 6  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan