Các tội phạm về chức vụ - Hỏi và đáp

Mặt chủ quan của tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi Mặt chủ quan của tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi

Mục đích của tội phạm này là dấu hiệu bắt buộc, nếu người phạm tội không có mục đích trục lợi thì người có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn...
 
 
 
>>chi tiết
Mặt khách quan của tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi Mặt khách quan của tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi

Người phạm tội có hai hành vi khách quan: dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn và hành vi nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào...
 
 
>>chi tiết
Khách thể của tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi Khách thể của tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi

Khách thể của tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi cũng tương tự như khách thể của tội nhận hối lộ hoặc đưa hối lộ, đó là hoạt động đúng đắn của...
 
>>chi tiết
Chủ thể của tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi Chủ thể của tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi

Chủ thể của tội phạm này không phải là chủ thể đặc biệt, người phạm tội không nhất thiết phải là người có chức vụ, quyền hạn và cũng không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để...
>>chi tiết
Quy định chung về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi Quy định chung về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi

Người nào trực tiếp hoặc qua trung gian nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng...
 
>>chi tiết
Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội làm môi giới hối lộ Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội làm môi giới hối lộ
 
Cũng tương tự như tội đưa hối lộ, đối với tội làm môi giới hối lộ, ngoài hình phạt chính người phạm tội còn có thể bị phạt tiền trị giá từ một đến năm lần của hối lộ...
>>chi tiết
Môi giới hối lộ thuộc các trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 290 Bộ luật hình sự Môi giới hối lộ thuộc các trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 290 Bộ luật hình sự
 
Đối với hành vi làm môi giới hối lộ, người phạm tội sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự...
 
>>chi tiết
Môi giới hối lộ thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 290 Bộ luật hình sự Môi giới hối lộ thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 290 Bộ luật hình sự
 
Cũng như đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2, điểm a khoản 3 của điều luật, nếu của hối lộ không phải là tiền mà là tài sản thì giá trị tài sản đó là giá thị trường...


>>chi tiết
Môi giới hối lộ thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 290 Bộ luật hình sự Môi giới hối lộ thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 290 Bộ luật hình sự
 
Cũng như đối với trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 của điều luật, nếu của hối lộ không phải là tiền mà là tài sản thì giá trị tài sản đó là giá thị trường vào thời điểm đưa...


>>chi tiết
Môi giới hối lộ thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 290 Bộ luật hình sự Môi giới hối lộ thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 290 Bộ luật hình sự
 
Làm môi giới hối lộ có tổ chức là trường hợp có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm, trong đó có người tổ chức, người thực hành, người xúi giục...


>>chi tiết
Phạm tội làm môi giới hối lộ trong trường hợp không có các tình tiết định khung hình phạt Phạm tội làm môi giới hối lộ trong trường hợp không có các tình tiết định khung hình phạt
 
Đây là trường hợp phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 290 Bộ luật hình sự, là cấu thành cơ bản của tội làm môi giới hối lộ...


>>chi tiết
Mặt chủ quan của tội làm môi giới hối lộ Mặt chủ quan của tội làm môi giới hối lộ
 
Tội làm môi giới hối lộ, người thực hiện hành vi phạm tội do cố ý, tức là nhận thức rõ hành vi của mình là làm môi giới hối lộ, thấy trước được hậu quả của hành vi đó...


>>chi tiết
Mặt khách quan của tội làm môi giới hối lộ Mặt khách quan của tội làm môi giới hối lộ
 
Người phạm tội chỉ có hành vi khách quan duy nhất là làm môi giới giữa người đưa và nhận hối lộ. Nhưng biểu hiện của hành vi làm môi giới hối lộ rất đa dạng....


>>chi tiết
Khách thể của tội làm môi giới hối lộ Khách thể của tội làm môi giới hối lộ
 
Khách thể của tội làm môi giới hối lộ là hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức; làm cho cơ quan, tổ chức bị suy yếu, mất uy tín, mất lòng tin của nhân dân vào chế độ...


>>chi tiết
Chủ thể của tội làm môi giới hối lộ Chủ thể của tội làm môi giới hối lộ

Cũng như đối với tội đưa hối lộ, chủ thể của tội phạm này không phải là chủ thể đặc biệt, người phạm tội không nhất thiết phải là người có chức vụ, quyền hạn và cũng không...

>>chi tiết
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan