Các quy định chung về pháp luật hình sự - Hỏi và đáp

Trường hợp người chưa thành niên phạm tội được xóa án tích Trường hợp người chưa thành niên phạm tội được xóa án tích
 
Điều 107 Bộ luật hình sự quy định về thời hạn xóa án tích đối với người chưa thành niên ...
 
 
>>chi tiết
Trường hợp giảm mức hình phạt đã tuyên đối với người chưa thành niên phạm tội Trường hợp giảm mức hình phạt đã tuyên đối với người chưa thành niên phạm tội
 
Việc giảm mức hình phạt đã tuyên đối với người chưa thành niên phạm tội cũng là một chính sách hình sự Nhà nước nhằm chủ yếu giáo dục giúp đỡ họ trở thành người có ích cho xã hội ...
 
 
>>chi tiết
Tổng hợp hình phạt trong trường hợp người chưa thành niên phạm tội Tổng hợp hình phạt trong trường hợp người chưa thành niên phạm tội
 
Việc tổng hợp hình phạt đối với người chưa thành niên trong trường hợp phạm nhiều tội, trước hết phải căn cứ vào những quy định về tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội quy định ...

 
>>chi tiết
Các hình phạt được áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội
 
Theo quy định tại Điều 98 Bộ luật hình sự, thì người chưa thành niên phạm tội chỉ bị áp dụng một trong các hình phạt sau đây đối với mỗi tội phạm: Cảnh cáo, Phạt tiền, Cải tạo không giam giữ, Tù có thời hạn ...
 
 
>>chi tiết
Các biện pháp tư pháp đối với người chưa thành niên phạm tội Các biện pháp tư pháp đối với người chưa thành niên phạm tội
 
Người chưa thành niên phạm tội, nếu có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật, có thể bị áp dụng các biện pháp tư pháp theo quy định tại các Điều 46, 47, 48, 49  Bộ luật hình sự như đối với ...
 
 
>>chi tiết
Nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội Nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội
 
Điều 91 Bộ luật hình sự quy định 7 nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội, trong đó thứ nhất là nguyên tắc xử lý chung, thứ hai là nguyên tắc miễn trách nhiệm hình sự ...
>>chi tiết
Cách tính thời hạn để xóa án tích Cách tính thời hạn để xóa án tích
 
Theo quy định tại Điều 73  Bộ luật hình sựthì thời hạn để xóa án tích được tính như sau: Thời hạn để xóa án tích quy định tại Điều 70 và Điều 71 Bộ luật hình sự là căn cứ vào hình phạt ...
 
 
>>chi tiết
Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt
 
Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt là trường hợp xóa án tích trước thời hạn quy định Theo quy định tại Điều 72 Bộ luật hình sự, trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện ...
 
 
>>chi tiết
Xóa án tích theo quyết định của Tòa án Xóa án tích theo quyết định của Tòa án
 
Chỉ những người bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia quy định tại tội quy định tại Chương XIII các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh quy định tại Chương XXVI ...
 
 
>>chi tiết
Trường hợp đương nhiên được xóa án tích Trường hợp đương nhiên được xóa án tích
 
Theo quy định tại Điều 64 Bộ luật hình sự thì những người sau đây đương nhiên được xóa án tích:  Người được miễn hình phạt coi như không có án tích ngay sau khi bản án đã có hiệu lực ...
 
 
>>chi tiết
Tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù Tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù
 
Theo quy định tại khoản 1 Điều 62 Bộ luật hình sự, thì các điều kiện để người bị két án được tạm đình chỉ thi hành hình phạt tù cũng giống như các điều kiện được hoãn thi hành hình phạt tù ...
 
 
>>chi tiết
Hoãn chấp hành hình phạt Hoãn chấp hành hình phạt
 
Không phải bất cứ loại hình phạt nào cũng được hoãn chấp hành mà Bộ luật hình sự chỉ quy định hoãn chấp hành hình phạt tù, còn các loại hình phạt khác không được hoãn chấp hành ...
 
 
>>chi tiết
Tổng hợp hình phạt trong trường hợp người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách Tổng hợp hình phạt trong trường hợp người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách
 
Theo quy định tại khoản 5 Điều 60 Bộ luật hình sự, đối với người được hưởng án treo mà tội phạm mới trong thời gian thử thách, Tòa án quyết định buộc phải chấp hành hình phạt của bản án ...
 
 
>>chi tiết
Hình phạt bổ sung đối với người được hưởng án treo Hình phạt bổ sung đối với người được hưởng án treo
 
Người được hưởng án treo vẫn có thể phải chịu hình phạt bổ sung, nhưng không phải chịu tất cả các loại hình phạt bổ sung mà chỉ phải chịu một số loại hình phạt bổ sung. Theo quy định ...
 
 
>>chi tiết
Thời gian thử thách của án treo Thời gian thử thách của án treo
 
Thời gian thử thách của án treo là thời gian mà Tòa án ấn định để thử thách người bị kết án được hưởng án treo, nếu hết thời gian đó mà người bị kết án không phạm tội mới thì hình phạt tù ...
 
 
>>chi tiết
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan