Những vấn đề khác liên quan - Hỏi và đáp

Thủ tục khởi kiện về tranh chấp tên miền cấp quốc gia Thủ tục khởi kiện về tranh chấp tên miền cấp quốc gia
Kể từ ngày 1/1/2007 khi Luật Công nghệ thông tin có hiệu lực, các tranh chấp về đăng ký sử dụng tên miền quốc gia .vn được giải quyết thông qua các hình thức: Thương lượng hòa giải, Trọng tài, và Khởi kiện tại Tòa án... 
>>chi tiết
Quy định của pháp luật về thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ Quy định của pháp luật về thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ
Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ...
>>chi tiết
Điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ Điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệĐiều 11 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định... >>chi tiết
Quy định về địa điểm, trụ sở doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ Quy định về địa điểm, trụ sở doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệĐịa điểm đặt trụ sở chính của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải đáp ứng các điều kiện đối với trụ sở chính của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và pháp luật có liên quan. >>chi tiết
Quy định về vốn pháp định lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bảo vệ Quy định về vốn pháp định lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bảo vệ
Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được ban hành đã bãi bỏ Nghị định số 52/2008/NĐ-CP...
>>chi tiết
Quy định của pháp luật về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ Quy định của pháp luật về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ được kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài dịch vụ bảo vệ.
 
>>chi tiết
Tại sao phải đăng ký mua hết cổ phần khi thành lập công ty cổ phần Tại sao phải đăng ký mua hết cổ phần khi thành lập công ty cổ phần
Căn cứ Khoản 29 Ðiều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 ngày 26/11/2014 thì: Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần...
>>chi tiết
Quy định đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp Quy định đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
Điều 40 Nghị định 78/2015 Về đăng ký doanh nghiệp quy định về Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
>>chi tiết
Điều lệ công ty bao gồm những nội dung gì Điều lệ công ty bao gồm những nội dung gì
Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định nội dung Điều lệ công ty bao gồm các nội dung bắt buộc sau...
 
>>chi tiết
Điều kiện lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính Điều kiện lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính
Khoản 1 Điều 5 Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy định điều kiện tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính...
 
>>chi tiết
Khái niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Khái niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Theo Luật Đầu tư 2014, Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.
>>chi tiết
Quy định đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập do tặng cho cổ phần Quy định đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập do tặng cho cổ phần
Khoản 5 Điều 51 Nghị định số 78 ngày 14/09/2015 của Chính phủ quy định đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập do tặng cho cổ phần... 
>>chi tiết
Quy định về thông báo lập địa điểm kinh doanh Quy định về thông báo lập địa điểm kinh doanh
Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ quy định: Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính...
>>chi tiết
Thành lập công ty buôn bán lương thực, thực phẩm Thành lập công ty buôn bán lương thực, thực phẩm
Buôn bán lương thực, thực phẩm là ngành nghề kinh doanh của Công ty. Nếu ông, bà có nhu cầu thành lập Công ty thì lập hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 78/2015 ngày 14/09/2015 của Chính phủ... 
>>chi tiết
Buôn bán rau có phải đăng ký kinh doanh Buôn bán rau có phải đăng ký kinh doanh
Nghị định 39/2007/NĐ-CP quy định về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh như sau.
>>chi tiết
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan