Hoạt động kinh doanh thường xuyên trong doanh nghiệp - Hỏi và đáp

Rượu thuộc dạng mặt hàng nào Rượu thuộc dạng mặt hàng nào
Rượu là mặt hàng không có lợi cho sức khỏe. Hiện nay, không phải chỉ riêng Việt Nam mà các quốc gia khác trên thế giới cũng đang khuyến cáo công dân nên hạn chế tiêu dùng mặt hàng này. Đây là mặt hàng thuộc đối tượng bị hạn chế mua bán trong lĩnh vực kinh doanh thương mại.
>>chi tiết
Điều kiện đăng ký doanh nghiệp chế xuất Điều kiện đăng ký doanh nghiệp chế xuất

Công ty tôi thành lập trong khu công nghiệp. Sản phẩm sản xuất ra chủ yếu xuất khẩu, chỉ có một phần rất nhỏ là để tiêu thụ nội địa....
>>chi tiết
Quy định về việc bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh Quy định về việc bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh

Khoản 1 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: "Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng...
>>chi tiết
Hàng hóa là đối tượng của hợp đồng mua bán bao gồm những gì Hàng hóa là đối tượng của hợp đồng mua bán bao gồm những gì

Hàng hóa là đối tượng của hợp đồng mua bán bao gồm tất cả các loại tài sản được phép tự do lưu thông và không nằm trong danh mục bị cấm lưu thông theo quy định của pháp luật.
>>chi tiết
Xác lập bằng văn bản hợp đồng mua bán hàng hóa Xác lập bằng văn bản hợp đồng mua bán hàng hóa

Hợp đồng mua bán hàng hóa có thể được xác lập bằng văn bản. Theo cách hiểu truyền thống, hợp đồng bằng văn bản là hợp đồng được soạn thảo bằng văn bản viết... 
>>chi tiết
Quy định của pháp luật về hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa Quy định của pháp luật về hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa
Hợp đồng mua bán hàng hóa nói chung có thể được giao kết bằng nhiều hình thức khác nhau, các quy định của pháp luật là khá thông thoáng và linh hoạt, phù hợp với thực tiễn cuộc sống nói chung cũng như hoạt động thương mại nói riêng.
>>chi tiết
Thủ tục mua lại thiết bị tạm nhập tái xuất Thủ tục mua lại thiết bị tạm nhập tái xuất

Trường hợp hàng tạm nhập - tái xuất chuyển sang tiêu thụ nội địa, nhưng chưa quá thời hạn tạm nhập - tái xuất, thì không bị xử phạt vi phạm hành chính... 
>>chi tiết
Quy định của pháp luật về sổ đăng ký cổ đông Quy định của pháp luật về sổ đăng ký cổ đông

Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này... 
>>chi tiết
Quy định của pháp luật về nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty Quy định của pháp luật về nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty

Điều 76 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty...
 
>>chi tiết
Quy định của pháp luật về nội dung trong điều lệ công ty Quy định của pháp luật về nội dung trong điều lệ công ty
Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh...
>>chi tiết
Quy định của pháp luật về hộ kinh doanh cá thể Quy định của pháp luật về hộ kinh doanh cá thể
Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký...
>>chi tiết
Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên có được quyền rút vốn không Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên có được quyền rút vốn không
Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác...
>>chi tiết
Doanh nghiệp đang hoạt động có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh Doanh nghiệp đang hoạt động có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh
Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản...
>>chi tiết
Thủ tục thay đổi địa điểm nhận thông báo thuế Thủ tục thay đổi địa điểm nhận thông báo thuế

Điều 53 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định....
>>chi tiết
Điều kiện để chia lợi nhuận Công ty Điều kiện để chia lợi nhuận Công ty

Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên khi công ty kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật... 
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan